Informacja dla rodziców dzieci nieprzyjętych do P.P. nr 1

Informacja dla Rodziców

dzieci nieprzyjętych

do Publicznego Przedszkola nr1 ZIELONY DINEK

na rok szkol.2017/18

 

Dyrektor przedszkola na podstawie art.14.ust.4b. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), informuje Burmistrza Miasta Ząbki o nieprzyjęciu  dzieci zgłoszonych podczas rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr1 ZIELONY DINEK w Ząbkach na rok szkolny 2017/18, a  Miasto Ząbki ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom nieprzyjętym, które wzięły udział w rekrutacji.