Informacja dotycząca rekrutacji

 Szanowni  Rodzice!

Informujemy, że w dniu 24.05.2017  będą podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 „Zielony Dinek”.

Listy będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Bardzo prosimy o przybycie w tym dniu rodziców / prawnych opiekunów, których dzieci zostały zakwalifikowane  do Publicznego Przedszkola nr 1  na rok szkolny 2017/2018,  w celu  potwierdzenia wyboru naszego przedszkola.

Potwierdzenie wyboru przedszkola przez Państwa jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście przyjętych

do Publicznego Przedszkola nr 1 „ZIELONY DINEK” w Ząbkach.

Informujemy, że  osoby, które w tym dniu nie będą mogły dopełnić w/w formalności, będą miały możliwość to uczynić, najpóźniej do dnia  29.05.2017r. w godz. 8:00-16:00 w kancelarii przedszkola.