Przedstawienia i koncerty w roku szk. 2013/14

 

Przedstawienia i Koncerty w roku szkolnym 2013/14

w Publicznym Przedszkolu Nr1 ZIELONY DINEK w Z?bkach

 

 

Data i godz.

Dzie? tygodnia

tytu?

30.09. 2013

godz.9.15

poniedzia?ek

spotkanie z pisark? ksi??ek dla dzieci Pani? Barbar? Ciemsk?, ka?de dziecko otrzymuje ksi??k? z autografem

10.10. 2013

godz. 11.00

czwartek

Przedstawienie teatralne "Pinokio"

 

21.10 . 2013

godz.9.15

poniedzia?ek

Koncert muzyczny

 

04.11. 2013

godz.9.30

(poniedzia?ek)

„Afryka- taniec, muzyka i ?piew"- przedstawienie 

 

07.11. 2013

godz. 9.00

( Czwartek)

Spotkanie autorskie z pisark? B . Hodyl

18.11. 2013

godz.9.15

( Poniedzia?ek)

„Polska nasza Ojczyzna"- koncert muzyczny z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci 

 

02.12. 2013

godz. 9.00

( Poniedzia?ek)

Pierwsza pomoc w „Bajkolandii'- przedstawienie po??czone z praktyczn? nauk? udzielania pierwszej pomocy.

 

20.12. 2013

godz. 9.15

( Pi?tek)

Koncert Kol?d

27.01 2014

godz. 9.15

 

( Poniedzia?ek)

„Zimowy koncert"

31.01. 2014

godz. 9.00

(pi?tek)

Teatr Fraszka przedstawia bajk?

„Tajemniczy Hipopotam "

 

03.02 . 2014

godz.11.00

( Poniedzia?ek)

Teatr Duet przedstawia bajk?

„Kot w Butach"

 

24.03. 2014

godz. 9.15

( Poniedzia?ek)

Koncert muzyczny

 

07.04. 2014

godz. 9.00

( Poniedzia?ek)

„Siedem dni dooko?a bajek"

 

11.04 . 2014

godz.9.15

( Pi?tek)

Koncert Wielkanocny

 

12.05 . 2014

godz.9.00 

( Poniedzia?ek)

Teatr Figielek przedstawia bajk?

„Syrenka"

26.05. 2014

godz. 9.15

( Poniedzia?ek)

Koncert muzyczny

„Opowie?? o Ja?ku"