Harmonogram planowanych uroczysto?ci, koncertów i przedstawie? teatralnych w roku szkolnym 2015/16

 

WRZESIE?

17 wrze?nia - Dzie? Przedszkolaka, wyst?p cyrkowy w ogrodzie, jazda na kucyku,

25 wrze?nia godz. 9.15- koncert muzyczny " Nutki w garnku, czyli, z czego sk?ada si? muzyka"

29 wrze?nia godz. 11.00 - P?azy- ogl?danie naturalnych okazów

PA?DZIERNIK

01 pa?dziernika godz. 9.00 - spotkanie z pisark? B. Ciemsk?

02 pa?dziernika godz. 9.15 - koncert muzyczny " Dzieci?cy ?wiat fantazji"

14 pa?dziernika - Dzie? Nauczyciela- Pasowanie na przedszkolaka

25 pa?dziernika - Dzie? kundelka w przedszkolu

29 pa?dziernika godz. 10.40 - wyjazd do Warszawy na przedstawienie teatralne "Alladyn"- 5-latki

LISTOPAD

10 listopada godz.15.00 - koncert muzyczny " Jak Polska odzyska?a niepodleg?o??"

20 listopada - Dzie? Praw Dziecka

25 listopada - Dzie? Pluszowego Misia w przedszkolu

30 listopada - Andrzejki

GRUDZIE?

04 grudnia godz. 10 - wyjazd do Zielonki na musical " O ma?ej syrence w niejednej piosence"

06 grudnia - Miko?ajki

11 grudnia godz. 15.00 - koncert kol?d " Kol?dy z ca?ego ?wiata"

Uroczysto?? choinkowa w przedszkolu

22 grudnia - Pocz?tek Astronomicznej Zimy

STYCZE?

Powtórzenie Jase?ek dla Rodziców

14 stycznia - spotkanie z pisark? B. Ciemsk?

18 stycznia - Dzie? Kubusia Puchatka w przedszkolu

21 stycznia - Dzie? Babci i Dziadka - uroczysto?? w przedszkolu

22 stycznia godz. 9.15 - koncert muzyczny " Ma?e warszawskie wróbelki"

Jase?ka w MOK-u - starsze grupy

LUTY

Bal karnawa?owy

14 lutego - Walentynki

17 lutego - ?wiatowy Dzie? Kota w przedszkolu

19 lutego godz. 9.15 - koncert muzyczny " Do góry nogami "

MARZEC

21 marca - Pierwszy Dzie? Wiosny

22 marca - ?wiatowy Dzie? Wody

23 marca godz. 15.00 - koncert wielkanocny " O wielkanocnym, czekoladowym zaj?czku"

27 marca - ?wiatowy Dzie? Teatru

KWIECIE?

01 kwietnia godz. 9.15 - koncert muzyczny " Dzieci?stwo wielkich mistrzów"

02 kwietnia - Mi?dzynarodowy Dzie? Ksi??ki dla dzieci

07 kwietnia godz. 11.00 - spotkanie z muzykiem Studio nagra? z Rikim- nagrywanie piosenek

11 kwietnia godz. 10.00 - wyjazd do Zielonki na przedstawienie teatralne" Królowa ?niegu"

Udzia? w Konkursie Piosenki o Zdrowiu w Wo?ominie organizowanym przez Sanepid

22 kwietnia - Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi

29 kwietnia - Mi?dzynarodowy Dzie? Ta?ca

Udzia? w Konkursie Piosenki " Elfikowe nutki" w Z?bkach

MAJ

06 maja godz. 9.15 - koncert muzyczny " Zielona Królewna " - klarnet

12 maja godz. 9.00 - spotkanie z pisark? B.Ciemsk?

15 maja - Dzie? Niezapominajki w przedszkolu

26 maja - Dzie? Matki

CZERWIEC

01 czerwca - Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka

03 czerwca godz. 9.15 - koncert muzyczny " Kapitan dalekomorskiej krainy" - elektroniczne instrumenty klawiszowe

21 czerwca - Pocz?tek Lata

23 czerwca - Dzie? Ojca

Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego

Uroczysta Msza ?w. na zako?czenie roku szkolnego