10 październik 2013r

Przedstawienie teatralne pt. "Pinokio"

W tym dniu dzieci miały okazję obejrzeć bardzo pouczające przedstawienie pt. „ Pinokio”. Teatrzyk dostarczył nie tylko  mądrych wskazówek do postępowania, ale również pokazał jak nie należy postępować. Scenografia do przedstawienia była bardzo bogata  oraz bardzo  estetyczne stroje aktorów.  Bez wczesnego treningu wrażliwości estetycznej w okresie dzieciństwa, trudno jest później wykształcić ją w okresie dojrzałym. Pamiętajmy iż wczesne kontakty dziecka ze sztuką pozwolą wyrobić u niego nawyk odwiedzania ośrodków kultury jako miejsca atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, zachęcą do rozwoju własnej twórczości. 

D. Katarzyna Turemka

GALERIA