13 grudzie? 2013r

Kiermasz ksi??ek

W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu odby? si? kiermasz ksi??ek wydawnictwa IBIS. W zbiorze ksi??ek mo?na by?o odnale?? takie pozycje jak: kolorowanki, encyklopedie, bajki, ba?nie, legendy oraz ksi??ki kucharskie i ogrodnicze. Spo?ród wszystkich ksi??ek najwi?kszym zainteresowanie cieszy?y si? zabawy i kolorowanki ?wi?teczne oraz ba?nie i legendy. Zakupione ksi??ki mog?y sta? si? wspania?ym ?wi?tecznym prezentem dla dzieci.

Monika ?ochowska

GALERIA