13 listopad 2013r

Wyjazd do Teatru "Baj" w Warszawie

13 listopada 2013 r. dzieci z grupy 3, 4-latki pojecha?y do Teatru Baj w Warszawie na przedstawienie „Tymoteusz w?ród ptaków. Przygoda Misia Tymoteusza bardzo dzieci zaciekawi?a. Dzieci w skupieniu ogl?da?y przedstawienie. Jazda autokarem, pobyt w teatrze - scena, widownia, ?wiat?a, d?wi?k, aktorzy itp. wywar?y na dzieciach du?e wra?enie. Zgodnie stwierdzi?y, ?e ch?tnie pojad? jeszcze raz. Panie z grupy 4-latków dzi?kuj? mamie Wiktora za pomoc w opiece nad dzie?mi podczas wyjazdu.

Hanna Pióro

GALERIA