13 listopad 2013r

Spotkanie z policjantami

W dniu dzisiejszym przybyli do nas, zaproszeni przez Starszaków pracownicy  Komendy Powiatowej  Policji w Wo?ominie. Spotkali?my si? wszyscy na placu przedszkolnym, poniewa? policjanci przyjechali ze swoimi „partnerami” z pracy – psami policyjnymi, które by?y na smyczy i w kaga?cu. Poznali?my 1,5 rocznego „Mi?ka” i 5-letniego „Agara”. Dowiedzieli?my si?, ?e psy policyjne nie tylko tropi? przest?pców, potrafi? równie? ich zatrzyma? i pilnowa?. Pomagaj? tak?e w odnalezieniu zaginionych ludzi doros?ych i dzieci. W czasie spotkania kilkoro przedszkolaków „wyda?o” rozkaz „Mi?kowi” by usiad?, ale on s?ucha? tylko polece? policjanta, który z nim pracuje. To niesamowity duet, razem pracuj? i w tym samym czasie odpoczywaj?. Z pani? policjantk? rozmawiali?my o policyjnych ?rodkach transportu, nt. bezpiecznego zachowania si?, przypomnieli?my numery telefonów: do policji i alarmowy. Na zako?czenie spotkania dzieci zosta?y zaproszone do samochodu policyjnego. Ka?dy móg? usi??? na miejscu kierowcy, zobaczy? w jaki sposób podró?uj? psy policyjne, przymierzy? kask. ?egna? nas szczekaj?cy „Misiek” i sygna? wozu policyjnego.

Serdecznie dzi?kujemy za spotkanie z naszymi przedszkolakami. Zapraszamy cz??ciej do naszego przedszkola!

M. Jolanta Bizub

GALERIA