14 pa?dziernik 2013r

 Wycieczka 5-latków do gabinetu stomatologicznego

Motylki wybra?y si? pewnego jesiennego dnia do gabinetu stomatologicznego. Prawie wszyscy byli ju? pacjentami u stomatologa ale nasze spotkanie by?o nowym do?wiadczeniem, poniewa? nikt nie leczy? z?bków. Mogli?my bacznie obserwowa? jakie przyrz?dy pani dentystka wykorzystuje do leczenia. Ka?dy odwa?ny przedszkolak móg? usi??? na fotelu dentystycznym, podjecha? do góry i poobserwowa? na monitorze swoje z?by. Pani stomatolog wyt?umaczy?a i pokaza?a materia?y potrzebne do za?a?enia plomby, ?ele i zastrzyki do znieczulania dzi?s?a, ?eby nic nie bola?o w czasie borowania i cierpliwie odpowiada?a na zadawane przez dzieci pytania. Dzi?ki tej wizycie na pewno wi?kszo?? z nas pokona?a l?k przed dentyst?.

Barbara Kurek

 GALERIA