15 listopad 2013r

Wyjazd 5 i 6-latków do Teatru "Capitol" w Warszawie

Motylki i Pszczó?ki wybra?y si? do teatru Capitol w Warszawie na spektakl pt.”Piotru? Pan”. Spektakl by? ?wietn? zabaw?, gdy? niecodziennie mo?na przenie?? si? do krainy wiecznego dzieci?stwa, Marze? i Wyobra?ni. Histori? Piotrusia Pana i jego nowej kole?anki Wendy opowiedziano z pomoc? ?ywio?owych tekstów i piosenek. Podró? do Nibylandii,  perypetie zwi?zane z dorastaniem i problemy zwi?zane z szajk? kapitana Haka przedstawione zosta?o w humorystycznej formie. No i oczywi?cie ka?dy móg? si? dowiedzie? w jaki sposób wzbi? si? w przestworza. Za rad? Piotrusia Pana najlepiej pomy?le? o czym? pi?knym albo mi?ym i wskoczy? na plecy po?udniowego wiatru nie my?l?c o k?opotach, problemach i rozterkach dnia codziennego.

Barbara Kurek

GALERIA