16 pa?dziernik 2013r

Wycieczka 5 i 6-latków do Manufaktury Cukierków w Warszawie

Pszczó?ki i Motylki jako owady ciekawe ?wiata wybra?y si? na wycieczk? do Warszawy i dotar?y do Manufaktury Cukierków na Nowym ?wiecie. Dowiedzieli?my si?, ?e manufaktura to taka fabryka w której produkcja polega na pracy r?koma, bez u?ycia maszyn. Na naszych oczach panowie wykonali ogromnego cukierka ( 12 kg.), którego pokroili na ma?e kawa?eczki, które ze smakiem zjedli?my. Cukierki z Manufaktury smakuj? troszk? inaczej ni? te ze sklepu, poniewa? wszystkie sk?adniki dodawane do cukierków s? naturalne, bez sztucznych konserwantów. I tak np. kolor czerwony daje sok z buraków, zielony z pokrzywy. Pani pokaza?a nam te? jak robi si? pyszne lizaki. Na koniec ka?dy dosta? torebk? cukierków i lizaka. Na tak s?odkie wycieczki mo?emy je?dzi? cz??ciej.

 Barbara Kurek  

GALERIA