17 pa?dziernik 2013r

Udzia? 6-latków w Konkursie o tematyce ekologicznej - "Drugie ?ycie ?mieci - czyli zróbmy co? po?ytecznego z niczego"

Starszaki przyst?pi?y do V edycji konkursu o tematyce ekologicznej, organizowanego przez Urz?d Marsza?ka Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ch?tne dzieci wykona?y prac? plastyczn? – przestrzenn? „Bukiet tulipanów”, która pe?ni funkcj? dekoracyjn?. Praca wykonana zosta?a z opakowa? do celów spo?ywczych: wazon – opakowanie po sa?atce oklejone plastelin?; kwiaty – z pojemników po serkach „Danonki” oraz opakowanie po jajkach, pomalowane farb? plakatow?; ?ody?ki – s?omki do napojów; listki – zielony karton. Nasze przedszkolaki mia?y frajd? z tworzenia czego? nowego - po?ytecznego, z niczego - niepotrzebnego.

Gra?yna Wasilewska