21 pa?dziernik 2013r

Koncert muzyczny pt. "Cudze chwalicie, swego nie znacie".

Dnia 21.10.2013r odby? si? koncert s?owno-muzyczny pt. ” Cudze chwalicie- swego nie znacie.” Mia? on na celu nie tylko zapoznanie dzieci z sam? muzyk? czy instrumentem, ale z muzyk? klasyczn? znanych polskich kompozytorów tj. Fryderyk Chopin czy Stanis?aw Moniuszko. Prezentowane fragmenty utworów muzyki klasycznej i wykonywane piosenki dostosowane by?y do mo?liwo?ci percepcyjnych dzieci. Dzieci ?piewa?y min. pie?? skomponowan? przez S. Moniuszk? pt. „Prz??niczka.” Koncert muzyczny u?wietni? wyst?p ?piewaczki operowej Lizy Weso?owskiej.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA