27 wrzesie? 2013r

Piknik Rodzinny "Weso?o witamy przedszkole" 

W jeden z ostatnich wrze?niowych dni w Zielonym Dinku zapami?tali?my jako wspania?e wydarzenie w naszej przedszkolnej gromadce. Ten dzie? to piknik rodzinny zorganizowany na powitanie naszych nowych przedszkolaków. Tu? po obiedzie w ogrodzie przedszkolnym zabrzmia?a weso?a muzyka. Ciasteczkowy Potwór ,pan Micha? w którego wcieli? si? tata jednego z naszych przedszkolaków razem z tajemnicz? wró?k? pani? Ew? z u?miechem na twarzy witali kolejne, przybywaj?ce grupy dzieci. By?y wi?c Motylki, Biedronki, Misie i Pszczó?ki a tak?e ich rodzice i rodze?stwo. Wszystkim dopisywa?y doskona?e humory. Pi?kna jesienna pogoda i weso?a muzyka udziela?a si? nam wszystkim. Niestrudzony pan Micha? i pani Ewa dawali z siebie wszystko aby zabawa by?a weso?a i niezapomniana. Rodzice i nasze panie kucharki zadba?y o przygotowanie pocz?stunku. Na sto?ach pojawi?y si? przepyszne ciasta i racuszki, kawa i herbatka. Rodzice ch?tnie ustawiali si? w kolejce po te pyszno?ci a zebrane fundusze zasil? fundusz Rady Rodziców dzia?aj?cej w naszej placówce. Dla dzieci wspania?ym wydarzeniem by?y konkursy w których mog?y uczestniczy? same lub z rodzicami. Za udzia? by?y przewidziane nagrody co jeszcze mocniej zach?ca?o do zabawy i rywalizacji. Sami rodzice te? próbowali swoich si? i sprawno?ci podczas trudnych i skomplikowanych konkurencji zaproponowanych przez wodzireja. Dzieci  na chwilk? relaksu zatrzymywa?y si? przy stoisku z ulubion? wat? cukrow? i popcornem. Natomiast zaprzyja?niony z przedszkolakami kucyk dumnie obwozi? dzieci po ogrodzie przedszkolnym. Kucyka polubi?y nawet nasze najm?odsze przedszkolaki, ch?tnie dosiada?y jego grzbietu i z u?miechem pozowa?y do zdj?cia. Uwiecznieniem tej uroczysto?ci zaj?? si? tata jednego z naszych przedszkolaków pan Radek. Ogl?daj?c licznie wykonane fotografie, przywo?ujemy weso?e wspomnienia z tej naszej wspania?ej uroczysto?ci. Du?e zaanga?owanie rodziców podczas organizacji  pikniku, weso?a zabawa, wspania?a atmosfera jaka panowa?a podczas imprezy zach?ca nas do podejmowania takich inicjatyw na rzecz dzieci. Wspólna zabawa na ?wie?ym powietrzu sprzyja integracji w naszej przedszkolnej rodzinie. Wszyscy z ut?sknieniem czekamy na wiosn? bo wtedy na pewno spotkamy si? razem w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Beata Wójcik

GALERIA