5 grudzie? 2013r

Wycieczka do "Hulakula" w Warszawie

W samym sercu warszawskiego Powi?la – jednej z najbardziej malowniczych dzielnic stolicy, w podziemiach nowoczesnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje si? Hulakula. To najwi?ksze w mie?cie miejsce dedykowane ludziom od 1 do 100 roku ?ycia. Hulakula to nie tylko doskonale zaprojektowane tory do gry w kr?gle – to multitematyczny kompleks po?wi?cony dobrej zabawie, w którym ka?dy znajdzie rozrywk? dla siebie.

Hulakula to tak?e raj dla maluchów.

Na terenie  Centrum znajduj? si? dwa place zabaw dostosowane do ró?nych grup wiekowych; dla m?odszych dzieci do 6-ego roku ?ycia przygotowano HULALAND, z kolei HULAPARK to plac przeznaczony dla dzieci w wieku 7-13. Place zabaw to idealne miejsca do zapewnienia rozrywki dzieciom.

Nasze przedszkolaki po raz pierwszy mia?y mo?liwo?? go?ci? w tym bajecznie kolorowym miejscu. Ju? od rana wszyscy bardzo si? niecierpliwili. Na miejscu okaza?o si?, ?e czeka na nas mnóstwo atrakcji. Zje?d?alnie, baseny z pi?eczkami, d?ugie tunele.  Dzieci gin??y w kr?tych przej?ciach wyskakuj?c po chwili ze ?miechem w zupe?nie niespodziewanym miejscu. Dla ch?tnych przygotowano zabawy i gry manualno - dydaktyczne. Roze?miani i pe?ni wra?e? wrócili?my na obiad do przedszkola.

M. Jolanta Bizub

GALERIA