6 grudzie? 2013r

Miko?ajki w "Zielonym Dinku"

Dzi? do przedszkola zawita? niezwyk?y, d?ugo oczekiwany go??. By? to Miko?aj. Spotkanie z Miko?ajem by?o dla dzieci du?ym prze?yciem. Czeka?y na niego przez ca?y rok. Odwiedzi? wszystkie dzieci w przedszkolu, zostawiaj?c s?odkie niespodzianki dla wszystkich przedszkolaków. Rózgi nie musia? zostawia?, w naszym przedszkolu s? same grzeczne dzieci. Na pami?tk? zosta?y nam zdj?cia z Miko?ajem. Czekamy na jeszcze jedno spotkanie z go?ciem w dzie? Uroczysto?ci Choinkowej w przedszkolu.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA