01.06.2015

DZIE? DZIECKA NA BASENIE

1 czerwca jak przysta?o na ?wi?to dzieci z Zielonego Dinka bawi?y si? ca?y dzie?. Na pocz?tek dnia instruktorki z p?ywalni przygotowa?y konkurencje, w których bra?y udzia? Motylki i Misie. Rywalizacja by?a bardzo emocjonuj?ca. Dzieci otrzyma?y medale z?ote, srebrne i br?zowe, dyplomy i odznaki „Ju? p?ywam”. Dla wielu dzieciaków by?o to nie lada wyzwanie, gdy? pokona?y l?k przed g??bok? wod?. Po zawodach przyszed? czas na zabaw? w ulubionych miejscach na basenie oraz zje?d?alni. By?o super. Po obiedzie nast?pne atrakcje.

Barbara Kurek

GALERIA