20.11.2015

DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzieci w grupach miały odpowiednie zajęcia związane z tą tematyką: pogadankę, prezentacje ilustracji, czytane były również krótkie opowiadania. Dbamy w przedszkolu o to, aby dzieci czuły się bezpiecznie, były szanowane i miały swoje prawa. Dlatego postanowiliśmy powołać Radę Dzieci, która będzie miała realny wpływ na pracę przedszkola. W każdej grupie odbyły się wolne wybory, w których wyłonionych zostało po 4 przedstawicieli. Z grupy Biedroneczki: Patrycja, Julia, Adam, Olek. Z grupy Żabki: Lena, Marysia, Paulinka, Staś. Z grupy Pszczółki: Zosia, Hania, Staś, Eryk. Z grupy Motylki: Oliwia, Ewa, Igor, Olek. Rada Dzieci będzie spotykała się raz w tygodniu i omawiała najważniejsze wydarzenia przedszkolne, ale również planowała kolejne. Głos dzieci jest dla nas ważny, ich pomysły, ich zdanie na temat proponowanych zajęć, imprez, zabawek, posiłków itd. Rada Dzieci będzie również cyklicznie organizowała konkursy dla dzieci: sama będzie wymyślała tematy jak również sama będzie oceniała i nagradzała prace. Pozwalamy dzieciom współtworzyć przestrzeń, świat w której funkcjonują, w ten sposób będą uczyły się nie tylko organizacji, ale również odpowiedzialności, kreatywnego, sprawiedliwego myślenia. 

Beata Kurda