29.05.2015

PIKNIK

Pod has?em „Mamo! Tato! Baw si? z Nami! „ - dnia 29 maja br. w pi?tek bawili?my si? wspólnie w ogrodzie przedszkolnym na pikniku rodzinnym. Od godziny 15 czeka?o na nas wszystkich du?o atrakcji i niespodzianek. Na pocz?tek zabawy obejrzeli?my przedstawienie teatralne pt "Pinokio" w wykonaniu dzieci i rodziców z naszego przedszkola. Du?e brawa nale?? si? dla wszystkich wyst?puj?cych. Wys?uchali?my koncertu Orkiestry D?tej, poznali?my nazwy instrumentów na których grali muzycy. Wspólnie mogli?my bawi? si? z wodzirejem przy muzyce, bra? udzia? w licznych konkursach, korzysta? z mega zje?d?alni pod czujnym okiem doros?ych. Na odwa?nych czeka?a przeja?d?ka na kucyku a w wolnych chwilach dzieci mog?y skosztowa? popcorn, wat? cukrow?, pizz?, swoje pragnienie przedszkolaki mog?y ukoi? sokami i wod?. Dla doros?ych Rada Rodziców przygotowa?a kaw?, herbat? i smaczne ciasta po 2 z?ote; pozyskane fundusze zasil? konto Rady Rodziców i pos?u?? dzieciom. Najsmaczniejsze by?y owoce w czekoladowej fontannie dla wszystkich. Kupuj?c afryka?skie ozdoby mogli?my wspomóc Fundacj? Windows of Live, która pozyskuje fundusze dla dzieci z domu dziecka w Ugandzie. Na stoisku z kwiaciarni mogli?my stworzy? sobie bukiet z kwiatów. Wszyscy bawili?my si? wspaniale tym bardziej, ?e dopisa?a nam pogoda. Pragniemy gor?co podzi?kowa? wszystkim Rodzicom, którzy pomogli przy organizacji pikniku.

Gra?yna Wasilewska

PRZEDSTAWIENIE PT. "PINOKIO"

WESO?A ZABAWA W OGRODZIE