17.03.2015

DZIE? KOTA - przeniesiony z 17.02.2015r

?wiatowy dzie?  Kota obchodzony jest corocznie 17 lutego. W Polsce obchodzimy go dopiero od 2006 roku. ?wi?to to ma na celu propagowanie szacunku dla kotów, nie tylko tych rasowych, ale przede wszystkim tych porzuconych i bezdomnych , które – podobnie jak psy – co roku s? wyrzucane na szosach i porzucane w lasach przez rodziny, którym znudzi? si? ju? zwierzak. Koty s? dzi? najpopularniejszymi zwierz?tami domowymi, goszcz?c w oko?o 33% domów w Polsce, wygrywaj?c pod tym wzgl?dem konkurencj? z psami. Mimo ?e na przestrzeni lat spotyka?y je ró?ne losy, dzi? s? coraz bli?sze ludziom. Koty zawsze fascynowa?y swoim majestatycznym pi?knem i elegancj? ruchu. Zawsze te? mia?y swoich zagorza?ych wrogów i fanatycznych wielbicieli.

W naszym przedszkolu, cho? z opó?nieniem te? obchodzili?my „?wi?to Kota”.  W tym dniu dzieci przynios?y do przedszkola swoje kotki-maskotki, ksi??eczki, ilustracje i zdj?cia kotów domowych i drapie?nych. Podczas zaj?? przedszkolaki pozna?y zwyczaje, nawyki oraz rasy kotów. Zapozna?y si? ze sposobami piel?gnacji kotów, kocimi obyczajami, pozna?y wiele ciekawostek z ich ?ycia. Wys?ucha?y opowiadania „Jak kotek szuka? domu” oraz wierszy o kotach. Nie zabrak?o weso?ych kocich zabaw: „Uciekaj myszko do dziury”,  „Kotki pij? mleko” piosenek i zabaw z chust? animacyjn?. Dzieci bra?y równie? udzia? w konkursach: toczenie k??bka, rzut k??bkiem do celu, wy?cigi na czworakach, picie mleka itp. Wykona?y w tym dniu, ró?norodne prace plastyczne oczywi?cie z kotem w roli g?ównej. Wzi??y aktywny udzia? w zaj?ciach warsztatowych z wychowania i nauki opieki nad kotami.

Mamy nadziej?, ?e ten dzie? na d?ugo pozostanie w pami?ci dzieci i nie tylko rozbudzi w nich zami?owanie do kotów, ale przede wszystkim uczuli ich na los bezdomnych zwierz?t i zach?ci do niesienia pomocy.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA