20.03.2015

DZIEŃ POEZJI twórczość  J. L. KERNA

20 marca 2015r. w naszym przedszkolu dzieci miały okazję zapoznać się z twórczością Ludwika Jerzego Kerna. Oglądały książeczki z wierszykami autora, wybierały do przeczytania utwory, które przedstawiały potem w formie plastycznej, bądź teatrzyków. Celem zorganizowania takiego dnia było rozbudzenie zainteresowania książką, zachęcanie do własnej twórczości i kreatywności.

Barbara Kurek