19.01.2016

DZIE? KUBUSIA PUCHATKAW PRZEDSZKOLU

Dzieci z przedszkola "Zielony Dinek” bardzo kochaj? wszystkie misie, ale ich ulubionym jest Kubu? Puchatek. Nie mog?y, zatem zapomnie? o swoim ulubie?cu w dniu jego ?wi?ta.  Dnia 19 stycznia do przedszkola razem z dzie?mi przyszli przyjaciele Puchatka oraz sam Mi? Puchatek, by razem ?wi?towa?. W najm?odszych grupach ?wi?towanie rozpocz??o si? od czytania ksi??ki o Kubusiu przez pani? dyrektor. Nast?pnie wszystkie dzieci zebra?y si? w najwi?kszej sali przedszkola i rozpocz??o si? wielkie ?wi?towanie. Na pocz?tku dzieci za?piewa?y wszystkim dobrze znan? piosenk? „Gdzie stumilowy ro?nie las” oraz piosenk? „ Kubu? to mi?”. Dzieci za?o?y?y maski K?apo?uchego, Prosiaczka i Misia Puchatka i zata?czy?y przy piosence „Zimowy walczyk”. Po wspania?ej zabawie przyszed? czas na chwilk? odpoczynku, podczas której dzieci odgadywa?y zagadki o mieszka?cach stumilowego lasu. Nast?pnie przedszkolaki rozpocz??y zabaw? w swoich grupach. „Biedronki” gra?y w gr? planszow? zbieraj?c bary?ki miodu, uk?ada?y puzzle oraz uk?ada?y nowe historie o Misiu Puchatku. Razem z misiami, mówi?y logopedyczne rymowanki i rozwi?zywa?y zagadki s?owne oraz obrazkowe. W m?odszych grupach wiekowych opowiadano najciekawsze historie z ?ycia misia. Odby?a si? gimnastyka z Kubusiem do piosenki – „Skacz z Kubusiem”oraz wyliczanki, podczas których dzieci mia?y mo?liwo?? przeliczania swoich cz??ci cia?a. Dzie? ten by? dla wszystkich bardzo radosny i pe?en wra?e?. Za rok równie? b?dziemy obchodzili ?wi?to Kubusia Puchatka, mo?e jeszcze inne pomys?y przyjd? nam do g?owy. 

Dorota Turemka

GALERIA