23.09.2016

POWITANIE JESIENI

Po?egnali?my dzi? LATO, muszelki, pla??, pluskanie w wodzie, letnie ubranka i d?ugie, czasem wr?cz upalne dni. Przywitali?my JESIE?, która wcale nie musi by? smutna, deszczowa i nijaka. Przychodzi do nas z wielkim koszem, pe?nym darów: jab?ek, ?liwek, gruszek, orzechów, kasztanów, z kolorowymi li??mi, z ?o??dziami i wrzosem. Przywitali?my j? u?miechem, piosenk?:

„Idzie lasem Pani Jesie?

jarz?bin? w koszu niesie.

Daj korali nam troszeczk?

nawleczemy na niteczk?….”

i pi?knym tanecznym korowodem. Na zako?czenie wykonali?my pierwsze jesienne prace plastyczne. „Pszczó?ki” malowa?y jesienny las, wykorzystuj?c g?bki, szczotki i patyczki.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA