02.02.2017

BAL NAD BALE W KARNAWALE

Czwartek 2 grudnia 2017 roku od rana up?ywa? w atmosferze oczekiwania i ciekawo?ci. Tego dnia dzieci z naszego przedszkola gor?czkowo spogl?da?y na zegary, bowiem o godzinie 15 mia? rozpocz?? si? doroczny bal karnawa?owy. W tym roku go?ci?a nas sala widowiskowa w MOK w Z?bkach. Tak, wi?c  wszystkie królewny, królewicze, rycerze pod eskort? policjantów i ?o?nierzy w obecno?ci licznie zgromadzonych ?abek, motylków i biedronek udali si? do Sali w barwnych korowodach. Tam ju? czeka? na nas wspania?y wodzirej i jego pomocnik, którzy dwoili si? i troili, aby bal okaza? si? najpi?kniejszy, jedyny i niezapomniany. Wszyscy bawili?my si? wybornie. Na pami?tk? tej weso?ej zabawy wykonano mnóstwo zdj??, które na d?ugo b?d? nam przypomina?y te weso?e chwile karnawa?owe.

Beata Wójcik

GALERIA