17.02.2017

?WIATOWY DZIE? KOTA

Przygotowania do obchodów nietypowego ?wi?ta, jakim jest „Dzie? kota” nasze przedszkolaki zacz??y ju? 16 lutego. Dzieci malowa?y farbami maski, dokleja?y uszy, oczy i dorysowywa?y w?sy. 17 lutego wszystkie przedszkolaki wygl?da?y jak kociaki. Wys?ucha?y opowiadania o  chorym kotku a pó?niej uczy?y si? w jaki sposób opiekowa? si? tymi zwierz?tami, ogl?da?y ksi??eczki, zapoznawa?y si? z kocimi obyczajami oraz sposobami piel?gnacji.  By?y te? weso?e „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, picie mleka z talerzyka j?zyczkiem„ zabawa ze ?piewem "Uciekaj myszko do dziury, niech ci? nie z?apie kot bury”; by?o rozwi?zywanie zagadek i ?piewanie kocich piosenek.

Celem obchodów tego dnia by?o podkre?lenie znaczenia kotów w ?yciu cz?owieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierz?t. Mimo, i? na przestrzeni lat spotyka?y je ró?ne losy, dzi? s? coraz bli?sze ludziom.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA