27.02.2017

CISZAKI W GRUPIE PSZCZÓ?EK

Pierwszy dzie? po feriach. W grupie „Pszczó?ek” – mi?a niespodzianka. Na ka?dego przedszkolaka czeka? ma?y cudaczek, zwany „Ciszakiem”. Pochodz? one z krainy „Grzeczkolandii” i postanowi?y zaprzyja?ni? si? z dzie?mi. Pragn? zamieszka? z nami w przedszkolu jednak pod pewnym warunkiem:

„Ciszaki bardzo nie lubi? ha?asu, wi?c dzieci nie mog? krzycze?;

Pszczó?ki powinny  zachowywa? si? cicho;

Ciszaki boj? si? niegrzecznych dzieci – postarajcie si? by? grzeczni i s?uchajcie swoich pa?;

Nie lubi? równie? bójek i k?ótni, wi?c prosz? by bawi? si? w zgodzie z innymi”.

Je?li przedszkolaki nie b?d? stosowa?y si? do powy?szych zasad , ma?e cudaczki zostan? zamkni?te w d?wi?koszczelnym s?oiku. Niestety, gdy b?d? tam przebywa?y zbyt d?ugo (a bardzo tego nie lubi?), wróc? do swojej krainy. „Ciszaki” uwielbiaj? nasze przedszkole i chc? zosta? tu na zawsze, dlatego prosz? nasze „Pszczó?ki” by przestrzega?y zasad.

M.J. Bizub

GALERIA