03.10.2017

TEATRZYK PT. "NAJLEPSZY RATUNEK - DOBRO I SZACUNEK".

Dzi? 3 pa?dziernika w przedszkolu go?cili?my aktorów teatru Arena z przedstawieniem zatytu?owanym „Najlepszy ratunek- dobro i szacunek”. Dzieci pozna?y koleg? Stasia, który by? bardzo niegrzeczny, robi? wszystkim niemi?e psikusy i dokucza? swoim przyjacio?om. Jednak Sta? z czasem przekona? si?, ze takie post?powanie jest brzydkie i niesie za sob? niemi?e konsekwencje. Sta? zmieni? swoje zachowanie i sta? si? bardzo grzeczny. Przemian? Stasia dzieci nagrodzi?y brawami a same obieca?y by? grzeczne i z szacunkiem odnosi? si? do doros?ych a tak?e swoich kolegów.

Beata Wójcik

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/teatrzyki-cz-2-koncerty-wystepy/te...