25.10.2017

DZIE? KUNDELKA W PRZEDSZKOLU

Dzisiejszy dzie? jest w kalendarzu ?wi?t nietypowych Dniem Kundelka. Z tej te? okazji przedszkolaki podczas zaj?? rozmawia?y o pieskach, o ich potrzebach, oraz o roli psa w codziennym ?yciu cz?owieka. Dzie? Kundelka sta? si? okazj? nie tylko do wspólnej zabawy, ale równie? zg??bienia wiadomo?ci dzieci na temat piel?gnacji, ?ywienia i szkolenia psów. Z okazji obchodów Dnia Kundelka nasze przedszkolaki przynios?y do przedszkola pluszaki oraz ksi??ki o pieskach.. Psy-pluszaki pos?u?y?y do zorganizowanych zabaw tematycznych i dowolnych dzieci. Ksi??eczki o pieskach ch?tnie dzieci ogl?da?y i dzieli?y si? swoimi spostrze?eniami. Z wykorzystaniem froeblowskich "Darów" dzieci mia?y okazj? tworzenia swoich obrazków, co uwiecznili?my na zdj?ciach. Przedszkolaki ju? wiedz?, ?e ka?dy pies - kundelek czy rasowiec - zas?uguje na uwag? i mi?o??!

Gra?yna Wasilewska

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/imprezy/dzien-kundelka-2017

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/nasz-albumik-rok-szk-201718/pszczo...