10.05.2018

KONCERT MUZYCZNY  - OPOWIE?? O JA?KU MA?YM MUZYKANCIE Z MAZOWSZA

10 maja odby? si? koncert pt. „Opowie?? o Ja?ku ma?ym muzykancie z Mazowsza” w wykonaniu zespo?u Pro Art. Dzieci zosta?y zapoznane z muzyk? ludow? Mazowsza, g?ównie wsi Kurpie. Jasiek w?drowa? przez ca?? Polsk? i prezentowa? kultur? regionów.  Pozna?y przy?piewki ludowe ta?ce, stroje, zabawy i zabawki, którymi dawno temu bawi?y si? dzieci podczas wypasu krów, g?si- czyli drewnianekoniki, ?piewaj?ce ptaszki wystrugane równie? z drewna, itp. Struga?y te? drewniane fujarki i gr? na ich umila?y sobie prac?. Zapozna?y si? te? z fletem poprzecznym, i piszcza?kami. Wys?ucha?y utworu Prz??niczka wykonanym na flecie.

Barbara  Kurek

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/teatrzyki-cz-2-koncerty-wystepy/ko...