28.05.2018

WYCIECZKA DO CIECHANOWCA

29 maja wybrali?my si? do Ciechanowca. W drodze do skansenu zatrzymali?my si? w lesie na  ogromnej, pi?knej ??ce. Po posi?ku, a by?a to pyszna zupa pomidorowa,  czeka?y na nas ró?ne atrakcje. Najpierw je?dzili?my bryczk? po lesie. Mi?y starszy pan opowiada? o historii okolicznych wiosek, pokazywa? jagodowe pola. Dzieci , które zosta?y na ??ce mog?y pobawi? si? w ró?ne gry i zabawy. Ogromn? frajd? by?o pieczenie kie?basek. Na ?onie natury smakowa?y wyj?tkowo. Na deser zjedli?my ciasto, popili?my sokiem i ruszyli?my w dalsz? drog? do Ciechanowca. A Tam skansen. Same ciekawostki. Stare drewniane domy-kiedy? mieszkali w nich ludzie. Nie by?o w nich ani telewizora, ani telefonu czy komputera.  M?yn nap?dzany wod?, wiatrak, który zacz?? kr?ci? si? kiedy zacz?li?my na niego dmucha?, stare narz?dzia, które s?u?y?y ludziom do ?ycia, zwierz?ta- pawie, króliki,  kozy, osio?ki. Na koniec zwiedzili?my muzeum bryczek i karocy, jakie? by?y pi?kne oraz maszyn rolniczych i traktorów. Obejrzeli?my równie? muzeum pisanek. Pi?kne, kolorowe, ma?e i du?e. Ile pracy trzeba by?o w?o?y?, aby stworzy? takie malutkie dzie?a sztuki. Wracali?my do domu bardzo zm?czeni, ale zadowoleni bo poznali?my ?ycie dzieci w dawnych czasach.

Hanna Pióro

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/wycieczki-cz-2/wycieczka-do-ciecha...