19.03.2021

I etap PRZEGLĄDU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

W naszym przedszkolu, 19 marca odbył się I Etap Przeglądu Piosenki Przedszkolnej. Wzięły w nim udział wszystkie dzieci z przedszkola Zielony Dinek. Każde dziecko zaśpiewało indywidualnie przed swoimi koleżankami i kolegami z grupy, a także przed jury w składzie: dyrektor przedszkola, Pani  rytmiczka, wychowawca grupy. Przedszkolaki zaśpiewały jedną, wybraną przez siebie piosenkę. Mali artyści pięknie się przedstawili i zaprezentowali  przed zebraną publicznością. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a także małym, słodkim upominkiem. Do II Etapu Przeglądu Piosenki Przedszkolnej przeszło po troje dzieci z każdej grupy. Dzieci z Zielonego Dinka spisały się na medal!

Zuzanna Malinowska

GALERIA