21.01.2021

DZIE? BABCI I DZIADKA
„Dzi? dla babci s?o?ce mamy 
i ca?uski dla dziadziusia, 
dzi? ?yczenia wnuczek sk?ada
 i piosenki ?piewa wnusia…” 

Uroczysto?? Babci i Dziadka jest dniem szczególnym, wzbudzaj?cym ogromne radosne emocje. Babcie i dziadkowie zajmuj? szczególne miejsce w ?yciu ma?ego dziecka    i s? dla niego bardzo wa?nymi osobami.
W podzi?ce za ich wielkie serce, 22 stycznia, w naszym przedszkolu odby?y si? uroczyste wyst?py. Dzieci z ka?dej grupy przygotowa?y programy artystyczne: recytowa?y wiersze, ?piewa?y piosenki i ta?czy?y. W przygotowanych programach wnucz?ta wyrazi?y swoj? mi?o?? i wdzi?czno?? do ukochanych dziadków. 
Specjalnie dla babci i dziadka, przedszkolaki wykona?y upominki i laurki z pi?knymi ?yczeniami. 
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom ?yczymy samych pi?knych chwil w ?yciu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.  
Beata Rakowska