Pomys?y dla rodziców na wspólne zabawy z dzieckiem

                                        

                                           PLECY   JAK   TABLICA!

Narysuj palcem na plecach dziecka dowoln? liczb? od 1-10

Popro? dziecko, aby odgad?o t? liczb? po angielsku.

Nast?pnie je?li dziecko potrafi napisa? cyferki zamie?cie si? rolami.

 

                                                  KLASZCZ   I   LICZ!

 

Zaklaszcz  w  d?onie  dowoln?  liczb?  razy  od 1-10.

Popro? dziecko, aby powiedzia?o liczb? kla?ni?? po angielsku.

Nast?pnie  zamie?cie  si?  rolami.

 

                                 POLICZY?  MO?NA  WSZYSTKO!

 

Liczcie  dowolne  w  domu  przedmioty. Dziecko odpowiada na pytanie How  many……?  (Ile  jest…..? )  Podaje  liczb?  po  angielsku.

 

                                ODG?OSY   ZWIERZ?T!

Powiedz  dziecku,  ?e  b?dziesz  wydawa?  odg?osy  dzikich  zwierz?t 

(lion,  crocodile,  monkey,  tiger,  elephant…) a  jego zadaniem  b?dzie

powiedzie?  po  angielsku  co  to  za  zwierz?.

                           CIASTECZKA  ZE  ZWIERZ?TAMI!

Je?li  tylko  mo?esz,  zrób  z  dzieckiem  kruche  ciasteczka  w  kszta?cie

zwierz?t.  Mo?na  przygotowa?  je  równie?  z  masy  solnej  lub  z

plasteliny.  Kiedy  zwierz?tka b?d?  ju?  gotowe  mo?na  je  nazwa? 

  okre?li?  po  angielsku  ich  kolor, policzy?  ile  ich jest

  (How  many  animals?  How  many monkeys? )

                                                  Wy?cigi   z   kolorami

Przygotuj 10  kredek  o  ró?nych  kolorach:  red,   yellow,   blue,   green, 

orange,   pink,   purple,  brown,  black,  grey.

Usi?d?   naprzeciwko   dziecka.  Po?ó?  kredki  mi?dzy  wami.  Dziecko

mówi  nazw?  koloru  np.  blue  , a  twoim  zadaniem  jest  podnie??

w?a?ciw?  kredk?. Potem  zamie?cie  si?  rolami.