Biedroneczki 3-latki

 Każdego roku we wrześniu nowe dzieci przekraczają próg naszego przedszkola. Jest to ogromne wyzwanie dla każdego maluszka, rodzica i oczywiście nas- nauczycielek. Przełamaniu lęku i wszystkich negatywnych emocji służy  okres adaptacyjny. W tym roku przedszkolnym rozpoczęliśmy ten okres już w czerwcu. Zaprosiliśmy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do naszego przedszkola. Maluszki mogły zwiedzić przedszkole, plac zabaw, zapoznać się z salą dla dzieci 3-letnich i uczestniczyć w zajęciach specjalnie zorganizowanych na ten dzień. We wrześniu  dzieci wydawały nam się już śmielsze. Znały już imiona swoich pań oraz śmiało weszły do znanego już im pomieszczenia. Przez trzy dni rodzice mogli przebywać w przedszkolu razem ze swoimi pociechami.  Stworzenie dzieciom odpowiednich warunków, zapewnienie życzliwości oraz stały kontakt z rodzicami pozwolił na bardzo łagodne przystosowanie się do nowej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a rodzice pewność ,że przedszkole jest miejscem, gdzie mogą bez żadnych obaw pozostawić swe ukochane dziecko.  Po zapoznaniu się z nowym środowiskiem jakim jest przedszkole, dzieci nawiązują teraz bliższy kontakt z rówieśnikami, integrują się we wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności i nawyki. Wspaniałą okazją do nabywania  nowych kontaktów z dziećmi z innych grup wiekowych,  był  piknik zorganizowany z myślą właśnie o maluszkach „ Wesoło witamy przedszkole”. Inną okazją do kontaktów z rówieśnikami są uroczystości przedszkolne. Pierwszą  naszą uroczystością było pasowanie na przedszkolaka. Dzieci z wielką radością wystąpiły przed zaproszonymi gośćmi  a największą radość sprawił im wspaniały tort z wizerunkiem  Zielonego Dinka. Mamy wielką nadzieję ,że lata spędzone w „Zielonym Dinku” dzieci będą wspominały jako bardzo udany, wesoły, twórczy okres w swoim życiu. Życzymy im powodzenia.

D. Katarzyna Turemka

 

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 3-letnich „Biedronki” w roku szkolnym 2013/14

 

Grupa „Biedronki” liczy 24 dzieci w tym 11 chłopców i 13 dziewczynek. Grupa złożona jest z dzieci 3 letnich oraz jednego czterolatka. Większość dzieci systematycznie uczęszcza do przedszkola, często nieobecny na zajęciach jest Tymoteusz ze względu na ciągłe choroby.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w tej grupie obejmowała realizację treści zawartych w Programie Wychowania Przedszkolnego „Razem w przedszkolu trzylatka karty 1 i 2
część” oraz „Razem w przedszkolu trzylatka – wyprawka 1 i 2 część”. J. Wasilewskiej oraz B. Godzimskiej wydawnictwa WSiP, a także rocznym planie placówki. Książki zawierają pomysły i rozwiązania metodyczne umożliwiające zdobywanie przez dziecko różnych umiejętności. Zabawy plastyczne, muzyczne i manualne wspierają wszechstronny rozwój motoryczny, intelektualny i społeczny każdego przedszkolaka. Praca z książeczkami jest dla dzieci zarówno zabawą jak i nauką. Tematy przedstawiane dzieciom są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci 3-letnich. Do końca października 2013 roku została przeprowadzona obserwacja pedagogiczna w oparciu o arkusz diagnozy, a w maju 2014 roku diagnoza pedagogiczna. Wyniki obserwacji zostały przedstawione rodzicom podczas kontaktów indywidualnych.

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci trzyletnie bardzo szybko zakończyły proces adaptacyjny do przedszkola i chętnie uczęszczają do placówki. Grupa „Biedronki” opanowała podstawowe umiejętności samoobsługowe takie jak: ubieranie i rozbieranie się, spożywanie posiłków samoobsługa w toalecie.

Wszystkie zajęcia kontrolowane są przez nauczycieli pod względem poprawności i wyrazistości wymowy. Pomocy w tym kierunku udziela nam pani logopeda, która na początku roku szkolnego przebadała wszystkie dzieci i pracowała z dziećmi potrzebującymi pomocy logopedycznej. Przez pierwsze półrocze korzystało z tej pomocy 9 dzieci. Od stycznia pomoc ta udzielana jest 3 dzieci.

W naszej grupie jedno dziecko korzysta także z zajęć terapii SI.

W ciągu całego roku szkolnego dzieci zapoznały się z wieloma technikami plastycznymi. Podczas prac grupowych jak i indywidualnych zapoznały się z takimi technikami jak: wyklejanki, wydzieranki, wyklejanie kuleczek z krepiny, malowanie farbami, malowanie kredkami, malowanie flamastrami, wylepianie obrazków z plasteliny. Wszystkie prace wykonane przez dzieci można było oglądać na wystawie prac w sali 3-latków.

Maluchy w ramach zajęć dodatkowych uczestniczą w takich zajęciach jak: angielski, religia, rytmika. W zajęciach rytmizujących i religii uczestniczy cała grupa. Natomiast w zajęcia z języka angielskiego uczestniczy 21 dzieci (23 dzieci do stycznia 2014).

Dzieci 3-letnie mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach plastycznych prowadzonych przez nauczycieli z grupy oraz zajęciach logopedycznych. Podczas zajęć plastycznych dzieci zapoznają się z nowymi technikami plastycznymi oraz doskonalą poznane już wcześniej.

3-latki w ramach rozwoju ekspresji ruchowej, słownej i wokalnej przygotowały dla swoich bliskich przedstawienia i programy artystyczne. Wystąpiły na „Pasowaniu na Przedszkolaka”, „Uroczystości choinkowej dla Mikołaja i rodziców”, „Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka” oraz „Uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca”.

Wielokrotnie dzieci miały także możliwość  oglądanie spektakli teatralnych takich jak np.: „Tymoteusz wśród ptaszków”, „Szewczyk Dratewka”, „Legenda o Syrence”. Dzieci miały również okazję wysłuchania wielu koncertów, podczas których poznały między innymi wiele postaci historycznych i kompozytorów. Podczas koncertów prezentowane dzieciom były różnego rodzaju instrumenty muzyczne, utwory literackie oraz kolędy i pastorałki.

Wielokrotnie w naszym przedszkolu gościły również autorki książek dla dzieci między innymi B. Ciemska oraz B. Hodyl. Podczas takich spotkań dzieci zapoznawały się z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Za uczestnictwo w spotkaniach z autorem dzieci były obdarowywane książeczkami.

Wszystkie dzieci biorą aktywny udział w zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych organizowany zarówno w sali jak i w terenie. Chętnie uczestniczą w zabawach wymagających rywalizacji oraz biorą udział w zabawach na świeżym powietrzu. Dwa razy w tygodniu odbywają się ćwiczenia gimnastyczne.

Podczas zajęć i zabaw prowadzonych przez nauczycielki dzieci kształtują różne sfery rozwojowe: społeczno-emocjonalną, ruchową, koordynację mowy, uwagę i myślenia.

M. Żochowska i D.K. Turemka