Biedroneczki 4-latki

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej
Rok 2014/2015 semestr I; Grupa – 4-latki.
Wychowawczynie: Dorota Turemka,  Monika Żochowska

Grupa „Biedronki” liczy 26 dzieci: 16 dziewczynek i 10 chłopców. Pięcioro dzieci doszło do grupy od września 2014 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie 4 latków obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” Wydawnictwa WSiP a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej .W bieżącym roku szkolnym pracujemy na kartach pracy „ Razem w przedszkolu”. Wykorzystujemy je w pracy z dziećmi do zajęć z zakresu mowy, pojęć matematycznych, przyrodniczych i ćwiczeń manualnych.
Na początku roku szkolnego wszystkie dzieci zostały przebadane przez logopedę. Stwierdzono, że kilkoro dzieci wymaga dalszej systematycznej pracy pod tym kierunkiem.Dzieci zostały przebadane również przez panią psycholog i w porozumieniu z nauczycielkami wybrano 3 dzieci, które uczęszczają na zajęcia kreatywne. Z naszej grupy jedno dziecko uczęszcza również na zajęcia terapii SI.
Realizowałyśmy treści programowe właściwe dla tej grupy wiekowej. W swojej pracy czyniłyśmy duże starania, aby nasi wychowankowie jak najlepiej czuli się w przedszkolu bez rodziców i mogli szybko zaaklimatyzować się w nowym środowisku przedszkolnym (zwłaszcza dzieci, które rozpoczęły dopiero edukację przedszkolną). Dużo uwagi poświęcałyśmy usprawnianiu i doskonaleniu czynności samoobsługowych dzieci, stosowaniu form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych, wywiązywania się z zawieranych umów w czasie zabawy oraz tworzeniu ciepłej atmosfery. 
Dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach i zabawach, które zawierają treści z wielu obszarów edukacyjnych. Stosując różnorodne metody zapoznajemy dzieci z literaturą, kształcimy ich pamięć odtwórczą poprzez naukę piosenek, wierszy, inscenizacji. Poprawnego budowania zdań oraz wypowiadania się na określony temat uczymy poprzez rozmowy indywidualne i w trakcie zajęć. Staramy się uwrażliwiać naszych wychowanków na piękno otaczającej przyrody poprzez różne formy i metody pracy oraz uczyć opiekuńczości w stosunku do ptaków i zwierząt.
Z zakresu edukacji matematycznej dzieci poznały figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt. Kształtowały umiejętność przeliczania liczebnikami głównymi w zakresie 10, klasyfikowały przedmioty według jednej cechy. Proste ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe rozwijały ich koordynację wzrokowo-ruchową.
Bardzo duży postęp nastąpił w sprawności manualnej rąk poprzez udział w różnorodnych zajęciach i kółku plastycznym.

Od września do stycznia zrealizowałyśmy następujące tematy globalne: ·Moje przedszkole,
Wszyscy się bawimy,
Jesień daje nam owoce,
Jesień daje nam warzywa,
Grzyby,
Zwierzęta szykują się do zimy,
Jesień w parku,
Wieje i pada,
Przyszła zima,
Już Boże Narodzenie,
Umiem wiele zrobić sam,
Zwierzęta są głodne,
Dziadek i babcia to rodzice moich rodziców.
W trakcie realizacji powyższych tematów brałyśmy pod uwagę obszary edukacyjne zgodne z podstawą programową.
W trakcie trwania I semestru dzieci uczestniczyły w następujących konkursach, koncertach, imprezach, uroczystościach i akcjach społecznych:

Dzieci uczestniczyły w dwóch spotkaniach z autorką książeczek dla dzieci Barbarą Ciemską
Uczestniczyły w pięciu koncertach muzycznych
Brały udział w grillowaniu z okazji  „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka”
Uczestniczyły w pięciu teatrzykach teatralnych
Brały udział w uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”
Brały udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”;
Owocowa uczta – poznanie zasad zdrowego odżywiania;
Zorganizowanie konkursu plastycznego pt.: „Mój miś”;
Wewnątrzgrupowa uroczystość z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”
Udział w koncercie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości;
Mikołajki- wyjazd dzieci do Krainy Wróżek i Św. Mikołaja
Udział w Jasełkach;
Dzieci brały udział w przeglądzie stomatologicznym
Dzieci wraz z paniami zaprosiły rodziców na wspólne zabawy integracyjne
Dzieliły się opłatkiem
Zaprosiły dziadków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka;
Uczestniczyły w przedstawieniu w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej
Brały udział w spotkaniu z entomologiem.

Ponadto cały semestr zbieraliśmy baterie  i plastikowe nakrętki.
Współpraca z rodzicami układa się dobrze. Rodzice interesują się postępami i zachowaniem dzieci i są na bieżąco informowani podczas codziennych kontaktów.Dzieci zostały poddane obserwacji pedagogicznej a wyniki zostały omówione z rodzicami podczas indywidualnych spotkań. W tym semestrze zostały zorganizowane dwa spotkania z rodzicami – organizacyjne i zajęcie otwarte.
Dzieci z tej grupy nie sprawiają większych problemów wychowawczych.
Cele pracy dydaktyczno – wychowawczej w I półroczu w grupie  zostały zrealizowane. 

Wnioski do dalszej pracy:
kontynuowanie zbiórki baterii i plastikowych nakrętek;
poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym – wycieczka do straży pożarnej, sklepu spożywczego, wycieczka na Dzień Dziecka; zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty; edukacja teatralna.

Dorota Turemka