Misie - Przyjaciele Kubusia Puchatka 5-latki

SPRAWOZDANIE   Z   PRACY  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ  W   GRUPIE   5-latków

Rok szk.2014/15

Do grupy ‘’średniaków’’ prowadzonej przez B. Wójcik i H. Pióro uczęszcza 23 dzieci, 17 pięciolatków i 6  czterolatków. Praca w grupie jest zróżnicowana i dostosowana do wieku i możliwości dzieci. Nauczycielki w oparciu o Karty Pracy TROPICIELE ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO NAUKI W SZKOLE  wydawnictwa WSiP oraz o literaturę dziecięca starają się urozmaicić pobyt dziecka w przedszkolu organizując ciekawe zajęcia, gry i  zabawy. Karty pracy zawierają również wyprawki-matematyczną i plastyczną,  dzięki którym dzieci mogą konstruować prace przestrzenne, liczyć i  poznawać tajniki matematyki. Wielka Księga Tropicieli pozwala na poznanie różnych ciekawostek ze świataprzyrody, zapoznać się z różnymi zwyczajami ludzi i zwierząt . Praca w grupie dostosowana jest do wymagań Podstawy Programowej oraz Programu Nauczania ‘’Razem w Przedszkolu ‘’ Wydawnictwa WSiP. Za zgodą rodziców dzieci czteroletnie korzystają z kart pracy dla pięciolatków. Potrzeby poznawcze,  zainteresowania i rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki organizacji różnorodnych zajęć, których tematyka dopasowana jest do aktualnej pory roku, święta czy wydarzenia. Spotkania z autorką książek dla dzieci Barbarą Ciemską i jej literaturą dają okazję do poznania odczuć, nastrojów i zachowań bohaterów książeczek.  Spacery i wycieczki pozwalają na poznanie najbliższej okolicy, obserwacje przyrodnicze oraz poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. Uczestnictwo w pikniku  BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK w Przedszkolu ‘’Skrzat’’ dało możliwość poznania pracy policjanta,  pogotowia, straży pożarnej. Dzieci mogły obejrzeć sprzęt ratowniczy, porozmawiać z policjantem , obejrzeć piękny program artystyczny w wykonaniu dzieci z  przedszkoli, dostały  w prezencie kamizelki odblaskowe , wiedzą jak bardzo trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Przedszkole wraz z rodzicami organizuje wyjazdy do teatru na ciekawe przedstawienia np. .baśnie w wykonaniu artystów z Krakowa w Zielonce, wycieczkę- do Krainy Wróżek, wyjazd na Torwar na spotkanie ze znanymi sportowcami. Dzieci podczas takich wyjazdów mają okazję spotkać się z rówieśnikami z innych przedszkoli, nabyć określonych kulturalnych zachowań. Dzieci bardzo lubią przygotowywać i uczestniczyć w uroczystościach przedszkolnych tj. pasowanie na przedszkolaka, Choinka i spotkanie z Mikołajem,  Dzień Babci i Dziadka, uczestniczyć w piknikach rodzinnych. Z wielką pieczołowitością przygotowały program artystyczny, który mogły zaprezentować kolegom, rodzicom, dziadkom. Imprezy takie sprzyjają wzmacnianiu więzi uczuciowej z rodziną, a udział w koncercie z okazji Dnia Niepodległości, poznanie Godła, Flagi narodowej, hymnu pozwoliło rozbudzić uczucia patriotyczne. ‘’Średniaki’’ wzięły udział w konkursie jasełkowym organizowanym przez MOK. Przedstawienie ‘’Sklep Sosenka’’ zdobyło trzecią nagrodę. Przedszkolaki oprócz zabawy przygotowywane są systematycznie do nauki szkolnej. W tym celu zostały zapoznane z  pojęciem sylaby, głoski, poznają monografie liter, cyfr. Dzieci w większości potrafią podzielić zdanie na wyrazy, podzielić wyraz na sylaby, dokonać analizy i syntezy prostych wyrazów.Nauczycielki starały się stworzyć jak najwięcej sytuacji by dzieci miały możliwość do wypowiadania się. W zakresie pojęć matematycznych liczą w zakresie 5, tworzą zbiory jak również potrafią określić położenie przedmiotów. Mają jeszcze trudności z rozpoznaniem strony prawa-lewa. Braki i trudności na bieżąco nauczycielki starają się wyrównywać prowadząc pracę indywidualną. Natomiast dzieci zdolne mogą sprawdzić swoje możliwości pokonując trudniejsze zadania. Dużo uwagi poświęcono sprawności fizycznej dzieci. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, gimnastyczne prowadzone w sali i na powietrzu wspomagają rozwój ruchowy, wyjazdy na basen oswajają z wodą i przynoszą dużo radości. Różnorodność zajęć  plastycznych, stosowanie różnych technik sprzyja rozwojowi wyobrażni i fantazji, jak również rozwija zdolności manualne. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują dzieci do nauki pisania. Nauczycielki dużo uwagi poświęciły, aby nauczyć dzieci szacunku dla siebie,kolegów, dorosłych. Starały się by dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie. Zabawy spontaniczne  organizowane przez same dzieci w kącikach zainteresowań pozwoliły na wykształcenie pozytywnych zachowań, kulturalnego odnoszenia się do innych. Nauczycielki wspólnie z rodzicami starały się omawiać problemy i sukcesy ich pociech .Dzieci z problemami zostały objęte opieką psychologa i terapeuty SI. Dzieci zdolne uczęszczają na zajęcia kreatywne, a dzieci z wadą wymowy na zajęcia logopedyczne. Aby uczulić dzieci na potrzeby innych braliśmy udział w akcjach charytatywnych. Swoje zainteresowania dzieci mogą rozwijać poprzez uczestniczenie w płatnych zajęciach dodatkowych- j. angielski, rytmika, nauka tańca towarzyskiego.

Jesienią wszystkie dzieci pięcioletnie zostały poddane diagnozie gotowości szkolnej, czterolatki obserwacji czterolatka. Wyniki zostały przekazane rodzicom podczas konsultacji.

Wszystkie działania nauczycielek sprowadzają się do tego by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, by dzieci były aktywne, a zadania były zgodne z aktualną koncepcją naszego przedszkola.

W drugim półroczu należy eliminować zachowania agresywne wśród chłopców, kontynuować pracę dydaktyczną zgodnie z zamierzeniami, wzmacniać współpracę z rodzicami.

Hanna Pióro