Pszczółki 3-latki

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej

za pierwsze półrocze, w grupie 3-latków, w roku szkolnym 2014/15

 

W bieżącym roku szkolnym grupę 3-latków prowadzi M. Jolanta Bizub i Grażyna Wasilewska. Grupa liczy 25 przedszkolaków.

Praca nasza przebiega zgodnie z Podstawą Programową, Programem Wychowania Przedszkolnego „Razem w przedszkolu” – wydanie rozszerzone, wyd. WSiP, planami miesięcznymi dla grupy 3-latków na bieżący rok szkolny.

Proces adaptacji dzieci miał już początek w czerwcu. Zorganizowałyśmy wówczas spotkanie dzieci i rodziców w naszej placówce z nauczycielkami. Wszyscy mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, poznać nowych kolegów i koleżanki a także spacerkiem zwiedzić przedszkole i plac zabaw. We wrześniu zorganizowałyśmy dni „Z mamą i tatą w przedszkolu”.  

Pierwsze dni w przedszkolu to przede wszystkim wdrażanie do nowego środowiska: poznawanie dzieci, nauczycieli i opiekunów; to zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb i dostosowywanie się do przyjętych reguł i zasad. Aby ułatwić start i dzieciom i rodzicom prowadziłyśmy szereg zabaw integracyjnych, zachęcałyśmy do rozmów z nauczycielkami, polecałyśmy artykuły zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. Prosiłyśmy o wypełnienie ankiety – „Moje dziecko”.

Wdrażanie do samodzielności to proces długotrwały, uczymy czynności samoobsługowych ( ubieranie, rozbieranie, samodzielne posługiwanie się łyżką i widelcem, czynności higieniczne w toalecie); wdrażamy do pozytywnych zachowań, uczymy reakcji na polecenia nauczycielek, stwarzamy klimat ciepła i zaufania.

Zajęcia z dziećmi prowadzimy w małych zespołach i całą grupą. Staramy się ciekawie interpretować treści, wykorzystywać interesujące pomoce dydaktyczne, by skupić wokół siebie jak największą ilość dzieci. Dbając by rozwój umysłowy dzieci przebiegał prawidłowo, stwarzamy sytuacje umożliwiające zapoznanie z utworami literackimi (wiersze, opowiadania, rymowanki, krótkie inscenizacje). Przedszkolaki wypowiadają się na temat tych utworów, teatrzyków – ćwicząc w ten sposób wymowę, rozszerzając zasób słów, rozwijając wyobraźnię i myślenie. Zachęcamy do rozmów indywidualnych np. na temat spędzania wolnego czasu, zabawy poza przedszkolem z rówieśnikami, rodzeństwem. Rozmawiamy o przyjaźni, szacunku do kolegów, osób pracujących w przedszkolu. W czasie zajęć poznają podstawowe kolory, uczą się liczyć w dostępnym dla siebie zakresie, poznają podstawowe określenia przedmiotów w przestrzeni.

Dzieci uczą się poprawnie obchodzić z książką, oglądać i opowiadać obrazki, uzupełniać naklejki itp. Wykorzystanie materiału zawartego w książkach sprzyja rozwijaniu mowy i myślenia, kształtowaniu postaw, stymulowaniu ogólnego rozwoju dzieci. Maluszki oglądają teatrzyki, przedstawienia kukiełkowe, słuchają koncertów, wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w spotkaniach z pisarką, podróżnikami itp.

Zaspokajając potrzebę poznawania świata zewnętrznego dostarczamy dzieciom jak najwięcej wiedzy o najbliższym otoczeniu. W ciągu półrocza przedszkolaki brały udział w spacerach organizowanych w celach dydaktycznych jak i rekreacyjnych. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym prowadzimy obserwacje przyrodnicze, dzieci poznają cechy charakterystyczne dla danej pory roku, założyłyśmy kącik przyrodniczy by w nim gromadzić nasze zbiory.

Dbając o rozwój fizyczny uczymy zabaw ruchowych, prowadzimy gimnastykę ogólnorozwojową. Codziennie przedszkolaki przebywają na świeżym powietrzu.

W czasie zajęć plastycznych uczą się prawidłowo trzymać kredkę, posługiwać pędzelkiem, ćwiczą sprawność manualną rąk poprzez ugniatanie, darcie, wydzieranie, odklejanie, rozdrabnianie.

Maluszki uczestniczą w zabawach logopedycznych, religii oraz zajęciach z j. angielskiego i umuzykalniających. W każdą środę wyjeżdżają do groty solnej.  W każdy czwartek przedszkolaki biorą udział w zabawach plastycznych, opartych na programie własnym G. Wasilewskiej i M. J. Bizub pt. „Mały artysta”.

W czasie poobiedniego odpoczynku, dzieci słuchają bajek czytanych przez nauczycielki, bajek z płyt CD, muzyki relaksacyjnej.

Przedszkolaki wzięły udział 27 wydarzeniach z życia przedszkola, między innymi: w obchodach Dnia Przedszkolaka, Pasowaniu na przedszkolaka, obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia czy Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka. Występowały z programem artystycznym dla Mikołaja, Rodziców oraz Babć i Dziadków.  W pierwszym półroczu (jesienią) przeprowadziłyśmy obserwacje „Ocenę psychoruchowego rozwoju dziecka w wieku 3 lat”. Z wynikami obserwacji Rodzice zostaną zapoznani w czasie zebrania półrocznego.

 

 

Wnioski:

Dzieci osiągnęły dużą sprawność w zakresie samoobsługi: potrafią posługiwać się łyżką i widelcem, w większości samodzielnie rozbierają się a przy niewielkiej pomocy ubierają, sprawnie myją ząbki. Zachęcone sprzątają zabawki, potrafią zainicjować zabawę.  Sygnalizują swoje potrzeby, są ufne wobec nauczycielek i pomocy.  

Kilkoro przedszkolaków ma problem ze skupieniem uwagi, dostosowaniem do zasad zgodnego współżycia w grupie.

W drugim półroczu należy zwrócić szczególną uwagę na zgodną zabawę, rozumienie potrzeb innych, szanowanie kolegów i dorosłych.

 

M. Jolanta Bizub

 

Wydarzenia z życia przedszkola rok szk. 2014/15

 

DATA

TYTUŁ WYDARZENIA

1.

12.09.2014

Koncert muz. „Malowany ogród”

2.

19.09.2014

Spotkanie z p. B. Ciemską

3.

19.09.2014

„Dzień Przedszkolaka”

4.

25.09.2014

Teatrzyk „Tadek Niejadek”

5.

02.10.2014

Teatrzyk ”Dwa skrzaty dwa światy”

6.

03.10.2014

Koncert muz.”Opowieści starego zegara”

7.

14.10.2014

Pasowanie na przedszkolaka

8.

23.10.2014

Teatrzyk „Na jesiennym liściu”

9.

30.10.2011

Koncert muz. „Afryka”

10.

30.10.2014

Spotkanie z Misjonarzem

11.

07.11.2014

Koncert muz. „Kto Ty jesteś”?

12.

18.11.2014

Wyjazd do Zielonki. Przedst. pt. „Piotruś Pan”

13.

20.11.2014

Przedstawienie teatralne „Hamburgery”

14.

20.11.2014

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

15.

25.11.2014

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

16.

03.12.2014

Wycieczka do Krainy Wróżek i Św. Mikołaja

17.

5-8.12.2014

Udział w projekcie „Szlachetna Paczka”

18.

08.12.2014

Badania stomatologiczne

19.

12.12.2014

Koncert kolęd

20.

16.12.2014

Uroczystość Choinkowa w Przedszkolu

21.

18.12.2014

Dzielimy się opłatkiem w przedszkolu

22.

19.12.2014

Przedst. w wyk. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej

23.

09.01.2015

Przedst. Choinkowe dla Rodziców

24.

9-16.01.2015

Zbiórka środków  czystości dla dzieci ze „Schowka”

25.

13.01.2015

Spotkanie z p. B. Ciemską

26.

13.01.2015

Spotkanie z entomologiem

27.

16.01.2015

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka