Motylki 3-latki

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Grupa liczy 25 dzieci 15 chłopców 10 dziewczynek. Praca wychowawczo –dydaktyczna obejmuje realizację treści zawartych w programie Wiesławy Żaby – Żabińskiej „ Odkrywam siebie”, zatwierdzony przez MEN. Działania wychowawczo-dydaktyczne zmierzały głównie do przystosowania się dzieci do warunków przedszkolnych, doskonalenia czynności samoobsługowych, przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. W tym półroczu przeprowadzona została jedna obserwacja i spostrzeżenia z niej zanotowane są na specjalnie przygotowanych arkuszach.  Dzieci zaadoptowały się do warunków przedszkolnych, przychodzą chętnie do przedszkola, biorą aktywny udział w zajęciach. Zostało przeprowadzone badanie logopedyczne i wyłonione dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach z logopedą. Natomiast cała grupa uczestniczy w zabawach logopedycznych.      Widoczna jest znaczna poprawa, jeżeli chodzi o czynności samoobsługowe dzieci. Samodzielność można też zauważyć podczas spożywania posiłków, ubieraniu i rozbieraniu się w szatni oraz podczas przygotowań do odpoczynku. Dzieci samodzielnie załatwiają potrzeby fizjologiczne, myją ręce i zęby. Szczególny nacisk kładłyśmy na to by dzieci zapoznały się z normami i zasadami panującymi w przedszkolu oraz by ich przestrzegały. Większość dzieci przestrzega ustalonych reguł, niektórzy mają jeszcze z tym problem. Do rodziców dwojga dzieci zwróciłyśmy się z prośbą o kontakt z Poradnią Psychologiczną.      Realizacja treści zawartych w programie odbywała się poprzez realizację atrakcyjnych dla dzieci zajęć, uczestnictwo w koncertach, spotkaniach z autorką książek dla dzieci panią Barbarą Ciemską, spotkaniu z Mikołajem, bawiliśmy się wspólnie z kolegami w Sali zabaw z okazji Mikołajek. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki, wychodzimy na gimnastykę do Gimnazjum oraz wyjeżdżamy do Jaskini Solnej w Markach. W okresie jesiennym dzieci korzystały z jazdy na kucyku. Dzieci zapoznały się z Darami Zabawy Froebla 1 i 2.  Z dużą aktywnością, lecz na miarę możliwości 3- letniego dziecka włączałyśmy wychowanków we wszystkie przedszkolne uroczystości. Jednym z ważniejszych było pasowanie na przedszkolaka, Jasełka dla rodziców oraz „Dzień Babci i Dziadka”, gdyż na tych imprezach dzieci publicznie prezentowały swoje umiejętności. Od początku roku szkolnego dokładałyśmy wszelkich starań, aby pomyślnie układała nam się współpraca z rodzicami. Rodzice angażują się w sprawy przedszkola i wychowania dzieci.

Na bieżąco też informowałyśmy rodziców o postępach i zauważonych trudnościach u dziecka. Dla dobra dziecka wymieniamy się wzajemnie informacjami i sugestiami. Do osiągnięć w tym semestrze należy adaptacja do przedszkola oraz większa samodzielność dzieci w codziennych czynnościach samoobsługowych, zorganizowanie jasełek dla rodziców i Dnia Babci i Dziadka. W drugim semestrze dalej będziemy motywować dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami, przestrzegania ustalonych reguł. Zachęcać do rysowania, wycinania, ćwiczenia małej motoryki. Będziemy prowadzić systematycznie zajęcia z programu „Dar Zabawy” Barbary Bilewicz-Kuźnia, opartego na pedagogice freblowskiej.

Grażyna Świeżak

Barbara Kurek