Pszczółki 4-latki

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  W GRUPIE 4-LATKÓW ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Obecnie grupa liczy 24 dzieci, w tym 22 dzieci to 4-latki, 2 dzieci to 3-latki.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy z Programu edukacji przedszkolnej    „ Nasze przedszkole” – M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, wyd. Mac. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno- przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności zgodnej z własnymi potrzebami. W swojej pracy z dziećmi wykorzystujemy pakiet książeczek wyd. Mac „ Kraina przedszkolaka”.

Dodatkowo w grupie 4-latków prowadzone są zajęcia w oparciu o program „ Dar Zabawy”- B. Bilewicz- Kuźnia, zajęcia plastyczne w oparciu o autorski program „ Mały artysta” , zajęcia relaksacyjne oparte na własnym programie autorskim, a także realizujemy własny autorski program wychowawczy „Dobry przedszkolak”.

Nawyki kulturalne i higieniczne są przez dzieci w pełni opanowane. Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie z podwórka, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie według ustalonych zasad. Wszystkie czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie, potrafią samodzielnie się ubrać, rozebrać. Dzieci utrwalają zdobyte już wiadomości, osiągają nowe sprawności i umiejętności aktywnie biorąc udział w zajęciach zorganizowanych, opartych na założeniach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także w zajęciach dodatkowych takich jak rytmika, angielski, tańce, religia. Staramy się nauczyć dzieci wytrwałości, skupienia uwagi, umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Troszcząc się o rozwój mowy wychowanków prowadzone są ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, rozwijamy słuch fonematyczny i wdrażamy do wyrazistego mówienia. Dzieci wykazują się umiejętnością słuchania innych i mówienia tak, aby inni rozumieli. Większość dzieci poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym. Potrafią w skupieniu słuchać czytanych baśni, powiastek i opowiadań, a potem wypowiadać się na ich temat. Wdrażamy dzieci do pamięciowego opanowania wierszy, które potrafią przedstawić z właściwą modulacją głosu. Ich zasób słów jest coraz bogatszy. Zapewniamy dzieciom kontakt z literaturą dziecięcą poprzez częste czytanie bajek.

Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek objęte są pomocą logopedyczną. W wychowaniu plastycznym wspomagamy  dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość na piękno, rozwijamy zdolności oraz kształtujemy umiejętności twórczego wypowiadania się w różnych formach działalności plastycznej. W efekcie dzieci potrafią eksperymentować barwami, sprawnie posługiwać się poznanymi technikami, eksperymentować w zakresie łączenia różnych technik i materiałów, potrafią zaplanować swoją pracę, ilustrować opowiadania, bajki, tworzyć różnorodne kompozycje płaskie według wzoru i własnego pomysłu. Wytwory prac dziecięcych można było podziwiać na wystawie w szatni przedszkola, a także służyły one do wystroju naszej sali. Dzieci poznały także dużo piosenek i chętnie je śpiewały, a swoje umiejętności prezentowały na uroczystościach przedszkolnych.

Realizując wychowanie zdrowotne wdrażamy dzieci do profilaktyki zdrowotnej. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wyjaśnić konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać. W ramach propagowania zdrowego stylu życia raz w tygodniu czterolatki wyjeżdżają do groty solnej, a w okresie jesiennym odbywała się nauka jazdy na kucyku. W ramach wychowania zdrowotnego dzieci wyciszają swój system nerwowy i emocje na zajęciach relaksacyjnych, a swoją żywiołowość rozładowują na zajęciach gimnastycznych i tanecznych.

W październiku została przeprowadzona wstępna obserwacja w celu poznania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. W I półroczu dzieci uczestniczyły w wielu uroczystościach przedszkolnych, wyjazdach i koncertach.

Grażyna Wasilewska

Maria Jolanta Bizub