DOMOWE PRZEDSZKOLE

?ABEK                       JE?YKÓW                         ZAJ?CZKÓW                        BIEDRONEK    

K?CIK LOGOPEDY                        K?CIK PSYCHOLOGA                     ANGIELSKI                         

    FROEBEL             KODOWANIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW               PRZEPISY KUCHARKI P. HANI               

K?CIK MISIOWEJ MAMY      WIOSNA -Dzie? Ziemi    MA?Y EKOLOG     Z POLSK? W ROLI G?ÓWNEJ       

  MI?DZYNARODOWY DIE? KSI??KI             MOJE MIASTO Z?BKI          DZIE? STRA?AKA                                                     

DZIE?  NIEZAPOMINAJKI     CZYSTE POWIETRZE WOKÓ? NAS          STANIS?AW WYSPIA?SKI                                                                         

        W BAJKOWYM ?WIECIE WARTO?CI                 RELAKS I ODPR??ENIE

 

Zaj?cia z psychologiem  -  WUJKIEM  MICHA?EM       -          JAK POMÓC DZIECKU POKONA? STRACH                   Z?O??       RADO??        SMUTEK      SMUTEK ZAMIENIA? W RADO?? - teatrzyk   NUDA        JAK MÓWI? DZIECKU "NIE WOLNO"    CIEKAWO??   SPOKÓJ     DOKUCZANIE

 

Drodzy Rodzice wychodz?c naprzeciw tym, którzy szukaj? pomys?ów na ciekawe i rozwijaj?ce zabawy dla swoich pociech  uruchamiamy zak?adk? „Domowe przedszkole”. B?dziemy systematycznie zamieszcza? adresy, linki ciekawych stron internetowych. Czas sp?dzony razem to najcenniejsze, co mo?emy ofiarowa? naszym dzieciom. Zach?camy tak?e do ró?norodnych aktywno?ci fizycznych w domu.

WARSZTATY AKTORSKIE Z ANN? CZARTORYSK?-NIEMCZYCK? 

 

KORONAWIRUS- jak rozmawia? z dzie?mi

https://www.facebook.com/events/2272912546338678/  Koronawirus: jak rozmawia? z dzie?mi i wspiera? je w tym czasie? Bezp?atny webinar zorganizowany przez SWPS, prowadzony przez psychologa i psychoterapeut? (pi?tek 20.03.2020, godzina 18.00)

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-... Jak rozmawia? z dzieckiem o niepokoj?cej sytuacji zwi?zanej z koronawirusem? Artuku? Fundacji Dajemy dzieciom Si??

http://dorotabrodka.pl/blog/?fbclid=IwAR1CbsIviJeWaglRSJ9mTALCkKkEMK79SL...  Bajka o Królu Wirusie i dobrej kwarantannie – audiobook. Bajka napisana przez pani? Beat? Bródk? o obecnej sytuacji z koronawirusem.

#koronawirus #zosta?wdomu https://www.dzieckiembadz.pl/…/o-wirusie-ktory-nosi-korone-…

ZABAWY RUCHOWE

?wiczenia dla dzieci  aktywno?? fizyczna

gimnastyka dla dzieci   domowe zabawy ruchowe

dzieciaki na?laduj? zwierzaki    zabawy ruchowe z poduszkami

?wicz w domu 1

?wicz w domu 2

?wicz w domu 3

zabawy rytmiczno-muzyczne

Taniec dla dzieci

https://panimonia.pl/ w co si? bawi? w domu, zabawy ruchowe i gimnastyczne

 https://wordwall.net/pl

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

KREATYWNE ZABAWY
https://mojedziecikreatywnie.pl/ Nauka przez zabaw?, twórczo?? artystyczna i wspieranie rozwoju dziecka. Mnóstwo pomys?ów na kreatywn? i rozwijaj?c? zabaw?.
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/  tu zadania do pobrania i wydrukowania

O LATERALIZACJI S?ÓW KILKA CZ. 1

O LATERALIZACI S?ÓW KILKA CZ.2

pomys?y dla rodziców na zabawy i zaj?cia w domu

Jest to krótki film, który zapewne zainteresuje dzieci w wieku 4-12 lat i b?dzie doskona?ym ?ród?em wiedzy o serowarstwie.
Film to edukacja ale i zabawa do której zaprasza weso?a krówka, b?d?ca przewodnikiem po naszym zak?adzie produkcyjnym.

Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=ASRjdYUVs_M

eksperymenty z wod?

?wiczenia manipulacyjne

 https://dziecisawazne.pl  23 pomys?y na zabaw? bez zabawek

 https://eduzabawy.com  karty pracy do wydruku

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/  materia?y do pobrania od wydawnictwa Dwie Siostry- kreatywne zadania dla dzieci

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-…/…/karty-pracyw/

#kartypracy #wiosnakartypracy #wiosennekartypracy #eduzabawy

https://www.osesek.pl przepisy na domowe masy plastyczne

https://www.kredkauczy.pl/ - ?wiczenia grafomotoryczne

zabawy rozwijaj?ce motoryk? ma??

rysowanie symetryczne

https://mojedziecikreatywnie.pl przepisy na masy plastyczne, szablony do zabaw kreatywnych oraz liczne pomys?y na prace plastyczne dla dzieci, karty pracy, kolorowanki do wydruku,  ?wiczenia grafomotoryczne

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/

MA?Y MI? W ?WIECIE WIELKIEJ LITERATURYhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&fbclid=IwAR2a32uhF3n24nFzIjoid5T6-WHBK6udgC6gub64Nv7JcD1LDC5l6iQ4r64

WIERSZE DLA DZIECI - WIOSNAKOLORYDLA PRZEDSZKOLAKÓWZDROWIE ZAWODY, WIELKANOC, PODRÓ?E, DINOZAURY, DNI-MIESI?CE-PORY ROKU, NA DZIE? KSI??KI

AKTYWNO?CI

https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik/?ref=search&__tn__=%2Cd%2C...
#Kopernikwdomu
  Akcja, w której publikujemy eksperymenty, naukowe zabawy, ciekawostki oraz informacje dla tych, którzy musz? zosta? teraz w domu. Zwiedzanie na live Centrum nauki Kopernik razem z animatorem

#TeatrGuliwerOnline

EMOCJE

https://emocjedziecka.pl/karty-pracy/  strona z ciekawymi zadaniami i pomys?ami, jak wspomaga? emocje dziecka. Tu zadania do druku.
Szczególnie polecam memory z emocjami:
https://emocjedziecka.pl/potwory-memory-karty-pobrania-emocje/ 
https://emocjedziecka.pl/emocje-zoo-memory-pobrania-3-wersje-gry/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/  zabawa w rozpoznawanie emocji diy, do druku

https://warsztatzemocjami.pl/karty-z-emocjami-diy/  karty z emocjami do druku i pomys?y na ich wykorzystanie

https://warsztatzemocjami.pl/emocje-psychoedukacja-dla-dzieci/  puzzle emocje (bardziej dla starszaków), zwraca uwag? na my?li, odczucia, zachowania zwi?zane z dan? emocj? oraz jak j? czujemy w ciele i jak sobie radzi? z dan? emocj?

Zabawy przedszkolaków ?wiczenia grafomotoryczne, sensoryczne, logopedyczne, karty pracy, pomys?y na prace plastyczne, 

Zabawy dla dzieci du?ych i ma?ych

Zabawy z Pani? Nutk?  https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JOG-jOWJuYk6wIzejdKoeDN7NpbUl9V0X1EA_7QFp27YWTLIPxOCoGfg  https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk

?piewaj?ce Brzd?ce

BAJKI TERAPEUTYCZNE
https://dziecisawazne.pl/zlosc-w-krainie-bajek-dlaczego-warto-czytac-baj...  dla rodziców- dlaczego warto czyta? bajki terapeutyczne
http://www.pomagamydzieciom.info/files/pdf/bajki%20terapeutyczne%20PROMY...  Bajki terapeutyczne napisane zosta?y przez uczestników kursu terapii pedagogicznej, organizowanego przez Fundacj? „Promyk S?o?ca”. Na przyk?ad bajki o odwadze, o strachu przed ciemno?ci?
https://bajki-zasypianki.pl/category/bajki-terapeutyczne/  przyk?adowe bajki terapeutyczne

RELAKSACJA
https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/zabawy-i-cwiczenia-relaksacyjne/  Zestaw zebranych i opracowanych zabaw i ?wicze? relaksacyjnych do przeprowadzenia przez rodziców i opiekunów. 
https://pieknoumyslu.com/techniki-relaksacyjne-gry-dzieci/  Techniki relaksacyjne: 9 gier wzmacniaj?cych psychik? dzieci

HISTORYJKI OBRAZKOWE- do ?wiczenia my?lenia przyczynowo- skutkowego i logicznego

https://przedszkolankowo.pl/category/katalog-z-pomocami/historyjki-obraz...  historyjki obrazkowe do druku
http://www.mamswojswiat.pl/historyjki_obrazkowe  historyjki obrazkowe online
http://www.mamswojswiat.pl/dla_specjalisty emocje, wyra?enia przyimkowe, historyjki, metafory, dobre maniery-do ?wicze?

DLA RODZICÓW- o bezpiecze?stwie w sieci
https://rodzice.fdds.pl/wiedza/kampania-domowe-zasady-ekranowe/  Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Si?? na temat domowych zasad ekranowych
https://fundacja.orange.pl/kurs/  „Bezpiecznie Tu i Tam” kurs dla rodziców o bezpiecze?stwie dzieci w sieci
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow  mnóstwo informacji dla rodziców na temat bezpiecze?stwa dzieci w sieci
http://mamatatatablet.pl/ Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundacj? Dzieci Niczyje powsta?a z my?l? o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udost?pnianiem dzieciom urz?dze? elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazuj? jednocze?nie kiedy i jak udost?pnia? media elektroniczne z po?ytkiem dla rozwoju najm?odszych. http://necio.pl/ Uczysz dziecko, jak nale?y si? zachowywa? w piaskownicy, na placu zabaw, przyprzechodzeniu przez jezdni?. Powiniene? równie? udziela? mu wyra?nych wskazówek, jak nale?y zachowywa? si? w internecie.  Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, po?wi?cony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Prowadzony jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Fundacj? Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. 
https://sieciaki.pl/  Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundacj? Dajemy Dzieciom Si?? (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), w ramach programu „Dziecko w Sieci". Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet". G?ównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.