Motylki 4-latki

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE CZTEROLOLATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/17
Do grupy 4-latków prowadzonej przez G. Świeżak, B. Kurek i M. Pawłowską uczęszczało 23 czterolatków i dwoje 3-latków. Praca prowadzona była zgodnie z podstawą programową i w oparciu o Roczny Plan pracyPrzedszkola. W pracy korzystałyśmy z kart pracy” Przygoda z uśmiechem” wydawnictwa WSiP. Realizowałyśmy też innowację pedagogiczną „ Dar Zabawy” wykorzystując w zajęciach klocki Froebla. Dzieci poprzez zabawę ”darami”poznawały figury geometryczne, doskonaliły przeliczanie na miarę własnych możliwości, ćwiczyły orientację na kartce i w przestrzeni, tworzyły różnego rodzaju kompozycje, konstruowały domy, pojazdy, układały za pomocą darów flagi Polski, malowały za pomocą darów.
W pracy dydaktycznej stwarzałyśmy warunki do podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności, zapewniając efektywny i twórczy rozwój, poprzez organizowanie zajęć dających dzieciom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej(Dar Zabaw)y, czynności samoobsługowych, zakresie rozwoju gotowości do czytania, pisania i sprawności manualnej. Dzieci chętnie nawiązują kontakty z otoczeniem, w zabawie przejawiają zachowania prospołeczne. Sprawność ruchową dzieci doskonaliły poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wyjazdy na basen z nauką pływania.
Systematycznie prowadzone były zabawy i ćwiczenia rozwijające wrażliwość, pamięć słuchową, percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Kształtowaniu gotowości do nauki pisania sprzyjały działania plastyczne udoskonalające małą motorykę oraz zabawy ruchowo-graficzne. Dzieci chętnie uczą się wierszy i piosenek, biorą udział w występach dla najbliższych (dziadkowie, rodzice) oraz przeglądzie małych form teatralnych, przeglądzie piosenki i konkursie poezji. Kontakt z literaturą pogłębiany jest poprzez spotkania z autorką książek dla dzieci Panią Barbarą Ciemską,, słuchania czytanych bajek i wierszy przez nauczycieli i zapraszanych gości, obcowania z książką w kąciku książki, teatrzyków.
Chcąc właściwie odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej dzieci starały się przestrzegać prawa do zabawy i sposobu zabawy. Odnosiły się z szacunkiem do rówieśników, nauczycielek oraz pracowników przedszkola. Nauczyły się dzielić zabawkami z innymi i właściwie reagować na polecenia nauczycielki. Starały się przestrzegać zasady kolejnego wypowiadania się podczas rozmów w grupie. Motylki wdrożone zostały do szanowania wspólnych zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce. Przyzwyczaiły się do pomagania sobie nawzajem w różnych sytuacjach (zapinaniu guzików, sprzątania klocków). Słuchały krótkich tekstów literackich, oraz oglądały inscenizacje uwzględniające problematykę koleżeństwa, dobroci, sprawiedliwości, pracowitości, wytrwałości w działaniu, radzenia sobie z przegraną. Większość dzieci przestrzega wspólnie ustalonych reguł. W celu niwelowania niewłaściwych zachowań prowadzona jest współpraca na poziomie nauczyciel-rodzic-dziecko-psycholog. W ciągu całego roku dzieci były wdrażane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przyzwyczajane do zachowania ostrożności w czasie zajęć i zabaw w sali oraz ogrodzie przedszkolnym. Zapamiętały swoje imię i nazwisko większość zna adres i wie, kiedy należy go podać.

Poznając przyrodę dzieci obserwowały zmiany zachodzące w niej podczas zmian pór roku , tworzyły kąciki przyrody siejąc i pielęgnując rośliny, uczestniczyły w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego, oglądały owady pochodzące z różnych stron świata, chętnie korzystały w okresie wiosenno-jesiennym z jazdy na kucyku. Ucząc się szacunku do zwierząt obchodziły dzień kota i kundelka. Wspólnie z rodzicami bawiły się na pikniku rodzinnym w ogrodzie przedszkolnym i stadionie sportowym Dolcan z okazji Dnia Dziecka. Motylki wspólnie ze starszymi kolegami zwiedzały Warszawę, podziwiały Starówkę, Łazienki oraz płynęły statkiem po Wiśle. Wytypowane dzieci podczas badań przesiewowych korzystają z indywidualnych zajęć logopedycznych. Jedna dziewczynka ma opracowany WWR jest pod opieką psychologa, logopedy a nauczyciele pracujący w grupie uwzględniają indywidualne podejście w zależności od potrzeb dziecka. Jeden chłopiec uczęszcza na zajęcia SI. W grupie została przeprowadzona obserwacja pierwsza jesienią, druga wiosną. Wyniki jej zostały przekazane rodzicom podczas indywidualnych spotkań. Niedociągnięcia wynikające z pierwszej obserwacji były motywacją do pracy z dziećmi mającymi trudności w zakresie spostrzegania słuchowego, mowy, umiejętności matematycznych. Dobry wynik uzyskało 19 dzieci, 6-wystarczający.
Wszystkie dzieci brały udział w zajęciach rytmiki, uczestniczyły w nauce poprzez zabawę języka angielskiego, część w zajęciach tanecznych i nauce pływania.
Od początku roku szkolnego dołożyłyśmy starań, aby nasza współpraca z rodzicami układała się pomyślnie. Organizowane były zebrania z rodzicami, indywidualne kontakty w celu przekazania informacji o dziecku. Rodzice byli też na bieżąco informowani o postępach bądź niedociągnięciach. Bieżące wydarzenia z życia przedszkola rodzicemogli monitorować na stronie internetowej przedszkola.
Wnioski do dalszej pracy:
W następnym roku należy pracować nad zachowaniem zwłaszcza chłopców, aktywizować rodziców do współpracy i kontaktów z psychologiem
W dalszym ciągu kłaść nacisk na udoskonalenie sprawności ruchowej, manualnej
Organizować więcej prac plastycznych
Zwrócić większą uwagę na zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności

Barbara Kurek
Martyna Pawłowska