01-05.06.2020

Do you have a pet?               Czy masz zwierz?tko domowe?

Yes, I have. I have a dog.      Tak, mam. Mam psa.

Listen, repeat and remember.(S?uchaj, powtarzaj i zapami?taj)

https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00

https://www.anglomaniacy.pl/petsDictionary.htm

Listen and sing.  (S?uchaj i ?piewaj)

https://www.youtube.com/watch?v=0z8qWreZSe0

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

Print and play. (Wydrukujizagraj)

 • Flashcards (kartyobrazkowe)
 • Bingo:                        
   • nale?y wydrukowa? jeden arkusz dla ka?dego uczestnika
   • ka?dy uczestnik uk?ada pi?? pionków na wybranych obrazkach
   • osoba prowadz?ca nazywa jedno zwierz?tko
   • kto ma pionek na danym obrazku, zdejmuje go z planszy
   • osoba, która jako pierwsza zdejmie wszystkie pionki, wygrywa
Pliki do pobrania: