06 - 10.04.2020

Kolejne propozycje na mini lekcje angielskiego w domu.

Wskazówka: kluczem do nauki j?zyka jest cz?ste powtarzanie! Bawcie si? z dzie?mi, wykorzystuj?c poni?sze s?ownicwo. HAVE FUN! (Dobrej zabawy! )

  • Przyimki miejsca: In, on, under, in front of, behind, next to , between (w, na, pod, przed, za, obok, pomi?dzy)

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU

Dialogi, piosenki, opowiadania, bajki (dla starszych)

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM

  • Where is it? (Gdzie to jest?)

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

  • Do druku: karty obrazkowe (mo?na tak?e wydrukowa? podwójnie pomniejszone

i wykorzysta? jako gr? pami?ciow?)