08-12.06.2020

HOW IS THE WEATHER TODAY?Jaka jest pogoda dzisiaj?

TODAY IS  (dzisiaj jest):

SING ALONG:(?piewaj razem)
sunny  rainy          cloudy snowy   windy   cold      hot             warm

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=21s

PLAY, GUESS AND REPEAT:( Graj, zgaduj i powtarzaj)

https://www.anglomaniacy.pl/weatherDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/weatherPictureTest.htm

 

PRINT AND DRAW: (Wydrukuj i rysuj)

 • Weather chart (kalendarz pogodowy):  ka?dego dnia narysuj symbol pogody

 

PRINT AND PLAY:(Wydrukuj i zagraj)

 • Flashcards (karty obrazkowe)
 • Bingo:                        
   • nale?y wydrukowa? jeden arkusz dla ka?dego uczestnika
   • ka?dy uczestnik uk?ada pi?? pionków na wybranych obrazkach
   • osoba prowadz?ca nazywa jedno zwierz?tko
   • kto ma pionek na danym obrazku, zdejmuje go z planszy
   • osoba, która jako pierwsza zdejmie wszystkie pionki, wygrywa

 

HAVE FUN!