15-19.06.2020

LITTLE CREATURES ARE EVERYWHERE!Ma?e stworzonka s? wsz?dzie!

  Bee                     butterfly              ant         fly               ladybird (ladybug)

 

Listen and remember: (Pos?uchaj i zapami?taj)

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI

https://www.youtube.com/watch?v=oybEMWW23uU

Play, repeat and remember:(Graj, powtarzaj i zapami?taj):

https://www.anglomaniacy.pl/insectsDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/insectsPictureTest.htm

Print, play and remember:(Wydrukuj, baw si? i zapami?taj)

 • Flashcards (kartyobrazkowe)
 • Bingo:                        
   • nale?y wydrukowa? jeden arkusz dla ka?dego uczestnika
   • ka?dy uczestnik uk?ada pi?? pionków na wybranych obrazkach
   • osoba prowadz?ca nazywa jedno zwierz?tko
   • kto ma pionek na danym obrazku, zdejmuje go z planszy
   • osoba, która jako pierwsza zdejmie wszystkie pionki, wygrywa

 

HAVE FUN!

Pliki do pobrania: