22-30.06.2020

HELLO SUMMER!/Witaj, Lato!

            sun                  icecream           sunglasses          sandcastle                        shell                             

        beach(pla?a)                           sea(morze)

VOCABULARY for more advanced:(s?ownictwo dla bardziej zaawansowanych)

https://www.youtube.com/watch?v=pxrPwRDrRwg

GAMES ONLINE: REPEAT – PLAY – LEARN!(POWTARZAJ– BAW SI? - UCZ SI?!)

https://www.anglomaniacy.pl/summerDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/summerPictureTest.htm

SING! (?PIEWAJ)

https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y

https://www.youtube.com/watch?v=nFxAiWkSePk

https://www.youtube.com/watch?v=dg0cQtVisLw

TO PRINT: (DO WYDRUKU)

 • Flashcards (kartyobrazkowe)
 • Bingo:                 
   • nale?y wydrukowa? jeden arkusz dla ka?dego uczestnika,
   • ka?dy uczestnik uk?ada pi?? pionków na wybranych obrazkach,
   • osoba prowadz?ca nazywa emocje
   • kto ma pionek na danej emocji, zdejmuje pionek z planszy
  •               osoba, która jako pierwsza zdejmie wszystkie pionki, wygrywa.

               HAVE FUN!

Pliki do pobrania: