25-29.05.2020

HOW ARE YOU?Jaksi?masz?

            ARE YOU HAPPY?   Czyjeste?szcz??liwy?

 Are you ….(happy, sad, angry, sleepy, surprised)?  (szcz??liwy, smutny, rozz?oszczony, ?pi?cy, zdziwiony)

Yes, I am!   /  No, I’m not!

Ka?dego dnia pytajcie si? i odpowiadajcie, robi?c przy tym ?mieszne miny

PIOSENKI: ?PIEWAJi POKAZUJ!

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus

ZABAWY I GRY ONLINE: POWTARZAJ– BAW SI? - UCZ SI?!

https://www.anglomaniacy.pl/feelingsDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/feelingsQuiz.htm

DO WYDRUKU:

 • Flashcards (kartyobrazkowe)
 • Bingo:                 
   • nale?y wydrukowa? jeden arkusz dla ka?dego uczestnika,
   • ka?dy uczestnik uk?ada pi?? pionków na wybranych obrazkach,
   • osoba prowadz?ca nazywa emocje
   • kto ma pionek na danej emocji, zdejmuje pionek z planszy
  •               osoba, która jako pierwsza zdejmie wszystkie pionki, wygrywa.

                        

HAVE FUN!

Pliki do pobrania: