30.03-03.04. 2020

Drodzy rodzice,

Zach?camy do skorzystania z poni?szych propozycji w utrwalaniu s?ownictwa oraz zwrotów, które Wasze dzieci pozna?y na zaj?ciach j?zyka angielskiego oraz materia?ów dotycz?cych nowych zagadnie?. Co tydzie? b?dziemy zamieszcza? propozycje do ogl?dania, karty pracy i inne materia?y online z nadziej?, ?e wspomog? Pa?stwa w edukacji Waszych dzieci. Powodzenia!

 

Zaczynamy od nowej propozycji: SPRING (wiosna)

Do obejrzenia:

  • Piosenka SPRING IS HERE (dos?: Wiosna jest tutaj)

https://www.youtube.com/watch?v=Qhv29_M-P5Q

  • S?ownictwo

https://www.youtube.com/watch?v=nOqlvHhY284

  • S?ownictwo i zdania dla bardziej zaawansowanych

https://www.youtube.com/watch?v=JgPWmGvwx90

  • Do druku:  strony do kolorowania, gra pami?ciowa

Polecane strony:

https://www.anglomaniacy.pl/

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs

https://www.youtube.com/user/englishsingsing9/featured

materia?y pomocnicze