FROEBEL

Drodzy Rodzice,

W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?, chcieliby?my  poinformowa? , ?e b?d? Pa?stwu przesy?ane przyk?ady zabaw, które mo?na  organizowa? dzieciom  w czasie okresowego zamkni?cia przedszkola.

 Zach?camy do korzystania z tych propozycji i gromadzenia „wytworów” przedszkolaków, dzielenia si? z nami ich poczynaniami. 

Polecamy gor?co „Poranki  Freblowskie” (https://www.facebook.com/FROEBELpl/),  które s? odpowiednikiem naszych codziennych spotka? w przedszkolnym kole. Zapraszamy  codziennie o godz.10.00 Poranki on line to krótkie (15-20 minut) interaktywne zabawy z edukatork? prawie „live”. Dzieci wykonuj? zadania, poznaj? wierszyki, ?wicz? wyobra?ni? z Darami Froebla.

?yczymy du?o zdrowia i  rado?ci z czasu sp?dzonego w rodzinnym gronie.