08-12.06.2020

Witam serdecznie, w kolejnym tygodniu zdalnej logopedii.

Zapraszam do ?wicze? usprawniaj?cych aparat artykulacyjny oraz zada?, które pomog? utrwali? prawid?ow? wymow? g?osek, usprawni? my?lenie przyczynowo-skutkowe, rozwin? zdolno?ci werbalne dzieci i jednocze?nie dzi?ki kolorowaniu obrazków, usprawni? motoryk? ma??, tak istotn? w przygotowaniu r?czki do  pi?knego pisania.

Pozdrawiam :-)

Monika Karakula